สถานการณ์หมอกควัน ที่เชียงใหม่วิกฤติหักขึ้นอีก ล่าสุดทัศนะวิสัยในการบินลดลงเหลือ 1800-2500 เมตร แต่ยังไม่กระทบกับการขึ้นลงของอากาศยานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีระบบนำร่องขึ้นลง มีเพียงไฟลท์บินจากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนที่ยกเลิกในช่วงเช้าจากทัศนะวิสัยที่ลดลงที่สนามบินแม่ฮ่องสอนca72f353c629e8f4ee6e3c504e655095.jpgสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าและการเผาที่จังหวัดเชียงใหม่ยังวิกฤติหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเช้าวันนี้ทุบสถิติของปีที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายพุ่งขึ้นสูงสุดมาอยู่ที่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร55fbaf7e50fa0cf837bab3f39108a09f.jpg ขณะเดียวกันหมอกควันที่สะสมในอากาศทำให้ทัศนวิสัยในการบินของอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลดลงเหลือเพียง 1800 ถึง 2500 เมตร จากวานนี้ต่ำสุดเพียง 3000 เมตร แต่ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังไม่ส่งผลกระทบการสายการบินในเสน้ทางหลักทั้งจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นลงของอากาศยานเนื่องจากทาาอากาศยานเชียงใหม่ มีระบบนำร่องการขึ้นลงอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถช่วยนักบินในการนำอากาศยานขึ้นลงได้ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบินเป็นหลักในการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดสารมาเป็นอันดับแรก หากนักบินเห็นว่าไม่ปลอดภัยจากทัศนะวิสัยท่ลดลงก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินไปลงยังท่าอากาศยานที่ปลอดภัยได้c7de4e2e0fb10fc8a8b97f41a4324cfd.jpgแต่ทั้งนี้ก็มีการยกเลิกเที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนในช่วงเช้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์วันะ 2 เที่ยวบินไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคมนี้แต่ช่วงบ่ายยังสามารถทำการบินได้ เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาหมอกควันทำให้ทัศนะวิสัยการบินที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนลดลง0f7034809240966cab4eea0a46352407.jpgขณะเดียวกันทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีมาตรการในการช่วยแก้ไขสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่โดยมีการนำรถน้ำออกฉีดพ่นล้างทำความสะอาดตามถนนโดยรอบของท่าอากาศยานรวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำโดยใช้รถดับเพลิง พ่นละอองน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศเป็นช่วงเวลา 7d574da13efbc3918aa704400d08cbfe.jpgทั้งในพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) วันละ 3 รอบ และในเขตการบิน (Airside) วันละ 2 รอบ เพื่อหวังที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงสถานการณ์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย