“หม่อง ทองดี” ขึ้นที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยแล้ว มั่นใจได้แน่ วางแผนอนาคตตั้งใจเรียนให้จบ ป.ตรี วิศะโยธา สานต่ออาชีพพ่อ ขณะนายอำเภอระบุน่าจะใช้เวลาเพียง 30 วัน ได้ถ่ายรูปทำบัตรประชาชน07412d2791287981f40054639076142c.jpgความคืบหน้ากรณี “หม่อง ทองดี”อดีตเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ ที่เคยเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่น และชนะรางวัลกลับมา ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมาก และก่อนหน้านี้เคยมีกระแสว่าจะมีการช่วยเหลือผลักดันจากรัฐบาล และผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ตามระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา กลับปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆf666e8cafd7eaacfe2b20627a45c7866.jpgช่วงบ่ายวันนี้(3 ก.ย.61) ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายหม่อง ทองดี อายุ 21 ปี นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เตรียมไวเอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย หลังจากเมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 กรมการปกครองมีการออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่านายหม่องมีคุณสมบัติที่จะขอมีสัญชาติไทยและให้ยื่นคำขอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนางวินัสรินทร์ มีทรัพย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยทราย และนางสาวชมพูพักตร์ นิลคง ครูโรงเรียนบ้านป่าเสร้า ซึ่งเป็นครูที่เคยสอนหนังสือให้กับนายหม่อง เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนห้วยทรายและเรียนระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนหอพระ  เดินทางมาด้วยเพื่อเป็นพยานรับรอง7a687a2df1c80f67a3a9da63dc7563ba.jpgทั้งนี้นายหม่อง เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามที่ได้รับหนังสือจากกรมการปกครองแจ้งผลการพิจารณาว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมรูปถ่ายและพยาน 2 คน ที่ครูที่เคยสอนตัวเองมารับรอง ซึ่งหลังจากนี้ที่ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยแล้วอาจจะต้องมีการขั้นตอนที่ใช้เวลาอีกบ้าง อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุดแล้วคำร้องขอจะผ่านการพิจารณาและตัวเองได้รับสัญชาติไทยในที่สุด 0473807e9b641639c161ae6dcb827a3d.jpgโดยขณะนี้ทางครอบครัวทั้งพ่อและแม่ต่างรู้สึกดีใจกับตัวเอง ซึ่งหากได้รับสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชนไทยแล้ว ตัวเองและครอบครัวมีแผนว่าจะหาซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้านของครอบครัวให้อยู่ร่วมกัน ขณะเดียวกันจะตั้งใจเรียนให้จบระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา เพื่อสืบทอดต่ออาชีพของพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับการรับจ้างก่อสร้าง12658af903e81043304188632840388c.jpgขณะที่นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นหากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่าครบถ้วยและมีการรับรองพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบได้ภายในวันนี้(3 ก.ย.61) จากนั้นจะนำเสนอเรื่องต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งจากการเตรียมความพร้อมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์c2d850c584d36c8032ae7739298e9bbc.jpgจากนั้นจะนำเสนอเรื่องต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเพื่อพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้กับนายหม่อง ซึ่งจะแจ้งกลับมาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายหม่อง ให้ไปเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลสุเทพ ที่เป็นที่อยู่ของนายหม่อง แล้วจากนั้นมาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเชื่อว่าขั้นตอนทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน.