หลังฝนหนาวลดฮวบอีกรอบอากาศสดใสหมอกควันคลี่คลายลงแล้ว
หลังฝนตกเชียงใหม่กลับมามีอากาศที่สดใสหมอกควันคี่คลายลงไปแล้ว ขณะเดียวกันอุณภูมิที่เชียงใหม่ทั้งตัวเมือง และยอดดอยมีอากาศหนาวเย็นลงฮวบอีกรอบเหมือนอยู่ในช่วงกลางฤดูหนาว ยอดดอยอินทนนท์เช้านี้ 5 องศา
LazR7E.jpg
LazxgN.jpg
LazUFQ.jpg
Laz5tS.jpg
หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชียงใหม่ และภาคเหนือต้องเจอกับวิกฤติหมอกควันจากไฟป่าจนคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง แต่หลังจากที่ 3 วันที่ผ่านมามีพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องส่งผลให้สภาพวิกฤติเรื่องหมอกควันคลี่คลายลง จนเช้านี้พบว่า ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ปริมาณฝนลดลงเช้านี้ท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่กลับมาสดใสอีกครั้ง ไม่มีหมอกควันหลงหลือในสภาพอากาศ ขณะที่คุณภาพอากาศของเชียงใหม่ก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ สีฟ้าคุณภาพอากาศดีมากเกือบทุกสถานี
LazOGg.jpg
LazjfW.jpg
Lazlq2.jpg
LazoH1.jpgข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 9.00 น. ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการตำบลช้างเผือกวัดได้ 19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 15 AQI ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดค่า PM 2.5 ได้ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 15 AQI ที่ ดอยสุเทพ วัดได้ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 5 AQI ส่วนพื้นที่ปัญหาไฟป่า ที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM2.5 วัดได้ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 15 AQI ขณะที่ ต.หางดง อ.ฮอด 17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 17 AQI
ขณะเดียวกันหลังจากฝนตกพบว่าเช้านี้หลายพื้นที่กลับมามีอากาศที่หนาวเย็นลดลงฮวบเฉลี่ย 2-4 องศาอีกครั้ง โดยเช้านี้ตัวเมืองเชียงใหม่อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 14-15 องศาเซลเซียส
Lazh70.jpg
Lazkcu.jpg
Laz32Z.jpg
Laz9yI.jpg
Lazwlt.jpg
LazZBl.jpgส่วนบริเวณเทือกเขา และยอดดยกลับมามีอากาศหนาวจัด อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รายงานสภาพอากาศมาว่าที่ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 5 องศา ที่กิ่วแม่ปาน 6 องศา ท้องฟ้าเปิดนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามไปพร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวจัดอีกครั้งเหมือนอยูในช่วงกลางฤดูหนาว