G2aAr8.jpg
หลายครอบครัวทั้งชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว จูงมือคุณพ่อออกมาร่วมบำบุญตักบาตร และกราบสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่เชิงดอยสุเทพ ในเช้าของวันพ่อแห่ชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้บิดาผู้ล่วงลับ
G2aDUz.jpg
G2as0R.jpg
G2a2c0.jpg
G2aCsu.jpg
G2auyZ.jpg
G2an9I.jpg
บรรยากาศเช้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงของวันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน เช้านี้พบว่าหลายครอบครัว ทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่ช่วงนี้ และครอบครัวของชาวเชียงใหม่เองตื่นแต่เช้าเพื่อถือโอกาสวันหยุดวันพ่อแห่งชาติพากันมาร่วมทำบุญตักบาตร ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ รวมทั้งริมถนนห้วยแก้วจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปถึงลานครูบาศรีวิชัย ซึ่งช่วงเช้าจะมีพระ-เณรจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง จะเดินลงมารับบิณฑบาตร เป็นแถว G2arjP.jpg
G2a8vt.jpg
G2aVNe.jpg
G2aXUl.jpg
G2aa8k.jpg
หลายครอบครัวพาคุณพ่อมาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหารุณายธุคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่นกุศลไปให้บิดาผู้ล่วงลับกัน
หลังจากนั้นก็พากันไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่ชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ ก่อนที่จะพากันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในวันพ่อแห่งชาติ ทั้งเส้นทางขึ้สู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และดอยปุย G2aGcE.jpg
G2aLyV.jpg
G2amTQ.jpg
G2aylS.jpg
ขณะเดียวกันในตัวเมืองเชียงใหม่เองก็มีหลากหลายงานให้ท่องเที่ยว และร่วมงาน อาทิงาน nap 2022 We are Back นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ซอย 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ /ทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ ‘Chiang Mai Design Week 2021’ (CMDW) /งาน โครงการหลวง 2565 ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหี๊ยะ /งานเกษตรแฟร์ ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ