ml5ItN.jpg
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์และพันธุ์พืช สั่งเฝ้าระวังพื้นที่ป่าที่ยังไม่ถูกไฟไหม้ 1 ล้าน 9 แสนไร่ ต่อเนื่องไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวml5m2v.jpg
ml5egk.jpg
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวยอมรับว่า สถานการณ์ไฟป่าจากการลักลอบเผาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังน่าเป็นห่วง โดยในภาพรวมแล้วมีพื้นที่ป่าทั่วประเทศถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ 1 ล้าน 8 แสน 9 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่เป็นไฟไหม้ผิวดิน มีพื้นที่ป่าไม้ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น
ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ เฝ้าระวังพื้นที่ป่าที่ยังไม่ถูกไฟไหม้อีก 1 ล้าน 9 แสนไร่ ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประเมินว่า ในช่วงสงกรานต์นี้การลักลอบเผาป่าในประเทศจะลดความรุนแรงลง และจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ เพราะยังมีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในเขตป่าและการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์อยู่ เนื่องจากของป่ามีราคาแพง
mlESHg.jpg
mlEzSW.jpg
mlE4g2.jpg
mlENC1.jpgนอกนี้ได้แสดงความเป็นห่วงอาสาสมัครดับไฟป่า ที่เข้ามาช่วยในการดับไฟเพราะบางคนไม่มีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมของไฟ ทำให้เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นศูนย์บัญชาการดับไฟป่า จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกไปปฏิบัติงาน