efj7U1.jpg
ปีนี้ภาคเหนือเหนืออากาศแปลกหนาวยาวนานกว่าทุกปี เช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์เกิดเหมยขาบอีกครั้ง แม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศหนาวจัดที่ยอดดอย และกิ่วแม่ปาน 5 องศา efbeZV.jpg

แม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการณ์ว่าปีนี้ ฤดูร้อนของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตามยังพบว่าพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเช้า และกลางคืนบางพื้นที่มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนตามเทือกเขา และยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ทำให้ปีนี้เริ่มต้นฤดูร้อนของทางภาคเหนือยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นในหลายพื้นที่efbyyS.jpg
โดยเช้านี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รายงานสภาพอากาศมาว่า ที่ยอดดอย และกิ่วแม่ปาน มีอุณหภูมิหนาวจัดอยู่ที่ 5.0 องศาเซลเซียส และเช้านี้เกิดปรากฏกาาณ์ของอากาศหนาวจัดแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว เช้านี้เกิดเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งให้เห็นอีกครั้ง โดยเหมยขาบเกิดขึ้นบริเวณสนามหญ้าลานจอดรถบริเวณยอดดอยกิโลเมตรที่ 47 เหมยขาบ ขาวโพลนเต็มพื้นที่อีกครั้ง นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวดอยอินทนนท์เช้านี้โชคดีที่สุดอีกรอบหนึ่งของปีที่ได้ชมเหมยขาบช่วงในฤดูร้อนที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยมากนัก เหมยขาบรอบนี้ถือเป็นเหมยขาบครั้งที่ 26 ของปีนี้ แล้ว
efjWvW.jpg
efj0N2.jpgสำหรับฤดูร้อนของภาคเหนือในปีนี้ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จะมีกำลังอ่อนและไม่ต่อเนื่อง จากนั้นจนถึง ปลายเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส และจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลง เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุม ส่วนช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่ในบางช่วง กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หรือลมใต้พัดปกคลุม จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน