ผลดีของการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่กว่า 61,000 คน มีรายได้สะพัดจากการท่องเที่ยวกว่า 549 ล้านบาท
4d657da48763196ddeb69e34268a6b33.jpg
d0c4ee49767d3b5d8fd40e3eadec627a.jpg
44974215f6a5971d1f7dcff9bacc3c71.jpg
4afac82fdb5e5899897027811f7e4314.jpg
นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ที่ผ่านมาว่า ภายหลังจากรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในระดับหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว พร้อมมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
f62257b91cb8b3a94c722766ad81a1b8.jpg
2876a6aacbf19c88fdb4301a13262e22.jpg
240742d56624f8bdbe681ea3b7fe9c34.jpg
26a65da1544bb64d509779e706ad252d.jpg
โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 61,287 คน มีอัตราการเข้าพักในโรงแรมที่พักต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 32.99 จากจำนวนที่พักทั้งหมดกว่า 36,000 ห้อง โดยเฉลี่ยพัก 2 คืน นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 3,496 บาทต่อวัน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวรวม 549.54 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 452 ล้านบาท
9c634b0e1f33a88990e05a046d69d3c1.jpg
56fd2f5b7afff85b4bc5175e3c47944c.jpg
04d931c66861849f244b8976aebf9608.jpg
0f3d95feb518df900d56492cc1bf376d.jpgในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งส่งเสริมธุรกิจระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการค้าขายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1753045a16f61e9ea29a6cde5ba98037.jpg
5838865f53b421c0bd4cb407f1514513.jpg
cff3c79f6379f794a7e1ee584301a19a.jpg
cce2762c8bcb2a0111ff37ca972763d6.jpgสำหรับภาคการเกษตร ได้พยายามส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชระดับพรีเมียม
ผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะทำควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด