b4d5c688b9b093e05487988a2d7dfb28.jpg
นักท่องเที่ยวจีนแห่เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คึกคัก อานิสงส์หยุดยาววันชาติจีน ช่วง1-7ต.ค.62 ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คาดคนจีนบินเข้าเชียงใหม่เฉพาะช่วง7วันนี้ 2.3 หมื่นคน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงหยุดวันชาติจีน หรือ Golden week ของจีน ที่เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค.62 ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่คึกคักเป็นอย่างมาก จากการที่ชาวจีนจำนวนมากเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและหยุดพักผ่อนในช่วงนี้ โดยพบว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์และเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ที่พากันเที่ยวชมสัตว์ป่าหายากนานาชนิด ทั้งการเดินและนั่งรถรางชม รวมทั้งชมการแสดงความสามารถของสัตว์ และการโชว์ต่างๆ ซึ่งแต่ละวันคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวจีนเข้าชมหลายพันคนdfaa40b1bf3b70e1a0fd03573608c4f9.jpg
1b0e0c8c49f3f639499952b9870d3b9e.jpg
69ef5f5626d65816e90d5e5aa573cd0d.jpg
ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงหยุดวันชาติจีนปีนี้นั้น นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 1-7 ต.ค.62 คาดว่ามีจำนวน 23,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง เมื่อเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2561 ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.1 ซึ่งปีนี้ไม่มีเที่ยวบินพิเศษและการเพิ่มเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่มายังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสายการบินที่ทำการบินตรงจากจีน มีตารางการบินในลักษณะเที่ยวบินประจำอยู่แล้ว โดยปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งสิ้น 28 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางบินไปยังเมืองหลักและเมืองสำคัญของจีน 17 เส้นทาง ทั้งนี้คาดว่าตลอดทั้งปี 2562 ผู้โดยสารที่เดินทางจากจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ น่าจะมากกว่า 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีประมาณ 890,000 คน76492430d5e685651510109b895af7c9.jpg
014992450a893f4d94aec8dcbace7f32.jpg
68564fec5d6c4e9ae8028ebce30d161b.jpg