อื้อฉาวไม่เลิก!ผู้รับเหมารายย่อยหลายสิบรายโวยผ่านหลายเดือนยังไม่ได้รับค่าจ้างก่อสร้าง“บ้านป่าแหว่ง”จากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม เงินรวมหลายล้านบาท ร้องศูนย์ดำรงธรรมไร้ผล1587cab8a13653989015ac01383049c5.jpgวันนี้(21 พ.ค.62) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้รับเหมารายย่อยกว่า 20 ราย ที่รับจ้างเหมาช่วงต่อจากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรมในการก่อสร้างโครงการบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หรือ “บ้านป่าแหว่ง” เชิงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่395bcf480ad5cab1b6843e7bca9e20f2.jpg ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเงินรวมกันหลายล้านบาท ทั้งที่บริษัทดังกล่าวได้รับเงินค่าจ้างแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ทวงถามมาอย่างต่อเนื่อง และร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งที่ผ่านมานานหลายเดือนแล้ว จึงเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับเอกสารที่ยื่นคำร้องคืน และจะไปร้องขอความช่วยเหลือที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปb6a2e60c2d8915508d3f8c22ec5b046f.jpgทั้งนี้นายตี๋ สัตย์จริง หนึ่งในผู้รับเหมารายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า รับจ้างเหมางานเหล็กในโครงการนี้ และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีเงินที่บริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม ยังค้างจ่ายให้ตัวเองอีกประมาณ 6 แสนบาท แม้จะติดตามทวงถามตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ถูกบ่ายเบี่ยงตลอด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากต้องขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจรับเหมา และต้องแบกภาระหนี้สินที่ต้องไปหยิบยืมมา โดยต้องการเรียกร้องให้บริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม ออกมาแสดงความรับผิดชอบและเจรจาตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้กับผู้รับเหมารายย่อยทุกรายจนครบถ้วนเมื่อใด เพราะทุกคนต่างเดือดร้อนอย่างหนัก44b867d153188735853b37430f46eef8.jpgขณะที่นายเอกรินทร์ จุมปูป้อ ผู้รับเหมารายย่อยอีกรายที่ได้รับความเสียหาย บอกว่า เดือดร้อนอย่างมากจากการที่ยังไม่รับเงินค้างจ่ายจากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม อีกว่า 2 แสนบาท ทั้งที่ผ่านมานานหลายเดือนแล้ว โดยที่ผ่านมาเคยไปสอบถามความคืบหน้าที่บริษัทดังกล่าวหลายครั้ง แต่ทุกครั้งได้รับการกล่าวอ้างแต่เพียงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของบัญชี และให้รอคอย 4424b2c69e5a0422b6f093c4cff0e139.jpgซึ่งล่าสุดนัดหมายว่าจะจ่ายให้ในเดือน เม.ย.62 ที่ผ่านมา แต่ก็ผิดสัญญาที่รับปากไว้อีก และมีการให้ทนายความมาพูดคุยเจรจาว่าให้รอต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากกำลังเร่งดำเนินการให้ อย่างไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะทางบริษัทได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปแล้วตั้งหลายเดือน แต่กลับยังไม่ยอมจ่ายให้ผู้รับเหมารายย่อยที่เดือดร้อนอย่างหนัก จึงต้องการเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้โดยเร็วที่สุด67a2505f906e973ea90fca91b010b8d5.jpgด้านนางสาวหน่อย(นามสมมติ) ผู้รับเหมารายหนึ่ง ที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า รับจ้างเหมางานก่อสร้างในโครงการนี้จากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าไปทำในส่วนบ้านพักมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท ที่ผ่านมาทำงานจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย เพิ่งได้รับเงินค่าจ้างมาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ยังคงค้างอยู่อีกกว่า 5 แสนบาท โดยแม้จะติดตามทวงถามเท่าไร รวมทั้งมีการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่ผ่านไปหลายเดือนยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งผู้รับเหมารายย่อยอย่างตัวเองที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนหลายสิบราย มูลค่าเงินรวมกันหลายล้านบาท527739072a0c50d095b19739b0270238.jpgนางสาวหน่อย ระบุว่า ทางบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม นั้น ได้รับเงินค่าจ้างจากสำนักงานศาลยุติธรรมครบถ้วนแล้ว ซึ่งในวันที่ทางบริษัทไปรับเช็คเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจากทางศาล ยังได้รับปากเป็นมั่นเหมาะต่อหน้าประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ด้วยว่า จะเร่งจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมารายย่อยทุกรายจนครบถ้วน แต่กลับบิดพลิ้วและไม่ได้จ่ายมาจนถึงทุกวันนี้ โดยในส่วนของตัวเองนั้น เดือดร้อนอย่างหนักตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจและแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัวอีกเป็นจำนวนมาก จนจำเป็นต้องนำทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งรถยนต์และบ้านพร้อมที่ดินไปจำนำและจำนองกับนายทุน เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน86eb26346b39275c0de96a38077e2181.jpgสำหรับสิ่งที่ต้องการเรียกร้องและขอความช่วยเหลือในเวลานี้นั้น นางสาวหน่อย บอกว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการเร่งรัด หรือบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม เกิดความเห็นใจ แล้วจ่ายเงินค่าจ้างที่คงค้างอยู่ให้กับผู้รับเหมารายย่อยทุกรายรวมมกว่า30รายจนครบถ้วนทั้งหมดโดยเร็วที่สุด ซึ่งในวันนี้(21 พ.ค.62) ทางผู้รับเหมารายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนได้นัดรวมตัวกันที่จะเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เคยใช้ยื่นเรียกร้องขอความเป็นธรรมคืน เพราะไม่มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน39a5cfcd299294f1f16b945966e6767a.jpgนอกจากนี้นายชัย (นามสมมติ) ผู้รับเหมารายย่อยอีกรายหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า รับว่าจ้างให้เข้าไปทำงานในส่วนของการเดินระบบไฟฟ้า โดยรับเหมาทั้งค่าแรงคนงานและวัสดุในราคาประมาณ 1.3 ล้านบาท เมื่อทำงานเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้านเสร็จยังมีเงินค่าจ้างเหมาที่ตัวเองจะต้องได้รับอีกกว่า 3 แสนบาท ซึ่งทวงถามตั้งแต่เดือน ธ.ค.61 แต่จนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับ แม้จะไปทวงถามที่สำนักงานของบริษัทและร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว จนไม่รู้จะหันไปพึ่งทางใดแล้ว.