อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการดับไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่า และบรูณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและภาคประชาชน ในการลาดตระเวนป้องปามไฟป่าในพื้นที่5e1faaad532d5537f67515501845b9ea.jpgช่วงสายวันนี้(2 มี.ค. 62) ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, นายเศกรัฐ ไชยศิริ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของอุทยาน,ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตอุทยาน cbf195f0b3f04f7d23885041c0063607.jpgร่วมกัน แถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานและสนับสนุนการดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย และมอบ น้ำดื่ม, ผ้าปิดปากกันฝุ่น, ไฟฉายคาดศีรษะ, อาหารสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งสิ่งของในการมอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาครัฐ, ภาคประชาชน, องค์กรห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่cdc7292e28df43a2c07a0c26f0d5f070.jpgทั้งนี้นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กล่าวว่าทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดที่ 1 ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับสหน่วยงานที่ใกล้เคียง 14 หน่วย โดยมีหน้าที่รณรงค์ป้องกันไฟป่า และลาดตระเวนป้องปรามพร้อมกับตรวจสอบจุด Hotspot ในพื้นที่ ตลอดจนตรวจหาไฟโดยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เพื่อเป็นการเข้าดับไฟป่าได้ทันที นอกจากนี้อุทยานฯ ยังบรูณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคประชาชน อาสาสมัครตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่ารอบ ๆ อุทยานฯจำนวน 7 จุด2878cb7b8b91c411408fc988bafee421.jpgอย่างไรก็ตามนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่าการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในปีนี้เกิดน้อย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงมากขึ้น ประกอบกับอาการที่แห้งแล้ง เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นจะทำให้มีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะเข้าพื้นที่ดับไฟในทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้าง ทำให้ปีนี้ทางอุทยานฯ เสียพื้นที่ในการเกิดไฟป่า 100 ไร่ จากทั้งหมด 160,812 กว่าไร่ ซึ่งตึ้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 62 มาจึงถึงวันนี้ มีการเกิดไฟป่าในพื้นที่แล้วจำนวน 20 ครั้ง