Lkr8Qk.jpg
LkrHnv.jpg
หน.อุทยานแม่ปิง เผยปีนี้ปะทะกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ป่าแล้ว 1 ครั้ง ความเสี่ยงสูงเกิดไฟป่า เพราะความแห้งแล้งมาพร้อมกับการล่าสัตว์ป่า หากของป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องทำงานป้องกันอย่างหนัก ทั้งการลาดตระเวนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศใช้โดรนบินสำรวจ LkrEaq.jpg
Lkrb4z.jpg
LkrDd0.jpg
วันที่ 30 มค 66 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กล่าวว่าในปีนี้ปัญหาการไฟป่าในพื้นที่ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีพื้นที่กว่า 6 แสนกว่าไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด พื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าเต็งรังกว่าร้อยละ 60 เป็นภูเขาสูง มีลำน้ำแม่ปิงเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญจะมีสัตว์ป่าจำนวนมากหลากหลายชนิดจะลงจากพื้นที่มากินน้ำ ในห้วงฤดูแล้งแบบนี้ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าตามภูเขา ส่งผลให้สัตว์ต้องลงมาหาแหล่งน้ำ กลายเป็นจุดที่ทำให้บรรดานักล่าสัตว์ป่าจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อล่าสัตว์ป่าแล้ว
LkrlnR.jpg
LkrseI.jpg
LkrAKu.jpgสิ่งที่ตามมาการเกิดไฟป่าทั้งจากฝีมือมนุษย์ และเกิดตามธรรมชาติ เพราะการสะสมของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะตามบนดอยสูง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง เพราะต้องออกลาดตระเวนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศใช้โดรนบินสำรวจ เพื่อป้องกันกลุ่มนักล่าสัตว์ป่า หรือเข้ามาหาของป่า และตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาในพื้นที่ ในปีนี้ได้ปะทะกับกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ป่าแล้ว 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ปลอดภัย คนร้ายวิ่งหลบหนีไปได้LkrC3P.jpg
Lkrr4l.jpg
Lkrubt.jpg
ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือกับประชาชน ซึ่งจะอยู่ตามชุมชน หมู่บ้านลอบพื้นที่ป่า ทั้ง 3 จังหวัด ช่วยกันป้องกันดูแลหากพบกลุ่มคนจากนอกพื้นที่เข้ามาให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ จะได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามการเข้ามา เพื่อไม่ให้เกิดการล่าสัตว์ป่า หากของป่า เพราะจะต้องใช้การเผาป่าเกิดขึ้น