“วัดแม่แก้ดน้อย”เชียงใหม่ จัดขบวนแห่“วันปล่อยผี” ฮาโลวีนล้านนา ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่งเป็นสารพัดผีและเปรตสมจริง พร้อมจำลองนรก-สวรรค์ สืบสานประเพณีเดือนสิบสองเป็งตามความเชื่อล้านนาที่ว่าช่วงนี้นรกจะปลดปล่อยให้เหล่าวิญญาณและผีเปรตต่างๆ ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้อง หวังเตือนสติให้คนหมั่นทำความดี
a6TzHJ.jpg
a6TBif.jpg
a6TNSb.jpg
วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม หรือ วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดขบวนแห่ผีนานาชนิด รวมทั้งขบวนจำลองนรกและสวรรค์ โดยที่เด็กนักเรียน และนักศึกษา พร้อมทั้งชาวบ้านในชุมชนแต่งหน้าและแต่งกายอย่างสมจริงเพื่อร่วมขบวนแห่ดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดงาน “วันปล่อยผี ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง” ประจำปี 2565 ซึ่งทางวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ก.ย.65 เพื่อสืบสานประเพณีความเชื่อและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขบวนแห่นี้สร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ที่รอชมเป็นอย่างมาก a6T0Gy.jpg
a6TY59.jpga6TSfD.jpg
โดยพระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม เปิดเผยว่า การจัดงานวันปล่อยผีประเพณีเดือนสิบสองเป็งนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน ด้วยความเชื่อว่าในวันเพ็ญเดือนสิบสองตามปฏิทินล้านนา โลกของนรกภูมิจะมีการปลดปล่อยเหล่าวิญญาณ ผีเปรตต่างๆ เพื่อมาขอรับส่วนบุญส่วนกุศล จากญาติพี่น้อง ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ก.ย.65 โดยขบวนแห่วันปล่อยผีที่มีการจำลองนรกนั้น มุ่งแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานในขุมนรกสำหรับผู้กระทำความชั่ว เพื่อเป็นการเตือนใจผู้คนให้กระทำแต่ความดี ซึ่งขวนแห่นี้ปกติทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2559 แต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการงดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเพิ่งกลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้ ทั้งนี้นอกจากขบวนแห่แล้วในงานยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วย ขณะเดียวกันภายในบริเวณวัดยังมีการจัดพื้นที่จำลองนรกขุมต่างๆ เปิดให้เข้าชมทุกวันด้วยa6TfCa.jpg
a6ThIq.jpg
a6T3wz.jpg
ขณะเดียวกัน เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ยังสอดคล้องกับการที่วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ได้ก่อสร้างอุทยาน นรก-สวรรค์ แสดงถึงผลการกระทำ ความดีและความชั่ว ที่ใช้ทุนก่อสร้างไปแล้วประมาณ 20 ล้านบาท ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จึงเห็นสมควรให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับประเพณีเดือนสิบสองเป็งล้านนา ที่มีความเชื่อว่าในวันนี้ขุมนรก จะปลดปล่อยดวงวิญญาณออกมาจากขุมนรก เพื่อกลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลญาติๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ ตอนพระเจ้าพิมพิสารถวายที่ดินสร้างวัด และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติๆ ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ไปเกิดเป็นเปรต ให้ผลทุกขาเวทนา ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ว่า มนุษย์เมื่อตายไปแล้วจะสามารถกลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ เช่นในภาคอีสานเรียกประเพณีนี้ว่า “ บุญข้าวประทับดิน” ภาคใต้เรียกว่า “ประเพณี ชิงเปรต” ภาคกลางเรียกว่า “ทำบุญวันสารท” ยุโรปเรียก “วันฮาโลวีน” ส่วนทางล้านนาเรียกว่า “วันปล่อยผี”a6T9o8.jpg
a6TTJR.jpg
a6Twh0.jpg
สำหรับความเชื่อของชาวล้านนานั้น ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เดือนสิบสองเป็ง” อันนับเป็นเดือนสุดท้าย ของการนับเดือนตามปฏิทินล้านนา ถือว่าเป็นวัน พญายมราช (ท่านยมทูต) เปิดประตูนรก หรือ ประตูผี เพื่อปล่อยผี ปล่อยเปรต ออกมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศล ที่ทางญาติมาทำบุญอุทิศไปให้ ซึ่งการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวล้านนา เดือนสิบสองทางเหนือจะนับไวกว่าเดือนภาคกลางไปสองเดือน ดังนั้น เดือนสิบสองเป็ง จึงตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ก.ย.65