เชียงใหม่-ฮาโลวีนแล้ว! “วัดแม่แก้ดน้อย” ชวนสัมผัสบรรยากาศผีแบบไทยๆ ชมอุทยานนรก-สวรรค์ จำลองขุมนรกและสวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างสมจริง ทั้งผีเปรตสูงสิบเมตรและอสูรกายนานา เตือนสติคนหมั่นทำความดี ละเว้นความชั่วeb6a23f7438f762b200d959243f684a9.jpgรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่จะมาถึงในวันที่ 31 ต.ค.61 นี้ หลายคนอาจจะคิดถึงแต่ผีแบบฝรั่งที่มีการแต่งตัวร่วมสนุกสนานกันในงานปาร์ตี้หรือนำอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ให้เข้าบรรยากาศกับเทศกาล โดยที่วัดแม่แก้ดน้อย หรือ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดพื้นที่แล้วจำลองบรรยากาศเกี่ยวกับผีและชีวิตหลังความตายเช่นกัน แต่เป็นไปตามหลักความเชื่อแบบไทยๆ a358bd26eac33be1bd2ced58e47dcde9.jpgด้วยการจัดจำลองอุทยานนรก และสวรรค์ ที่ประกอบไปด้วยนรกขุมต่างๆ และสวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างสมจริงและขยับ รวมทั้งส่งเสียงได้ เช่น ยมบาล,เปรตสูงเกือบสิบเมตร,คนปีนต้นงิ้ว,กระทะทองแดง,ผี และอสูรกาย เป็นต้น เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งจัดสร้างมาเกือบสิบปีแล้ว เพื่อเตือนสติให้หมั่นทำความดีและละเว้นความชั่วd66f2ca7df5f12d80e355f38fbc0b33d.jpgพระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่แก้ดน้อย หรือ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม เปิดเผยว่า การสร้างอุทยานนรก และสวรรค์ เริ่มต้นจากจินตนาการเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว จากนั้นได้เริ่มก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 4 ไร่ของวัด ด้วยเงินเริ่มต้น 3 แสนบาท จากนั้นทยอยสร้างต่อเนื่องจนปัจจุบันใช้เงินจากการบริจาคของประชาชนไปแล้วกว่า 15 ล้านบาท และยังจะสร้างเพิ่มเติมอีก 10590368c760027f99991d02d6ef9f4c.jpgโดยในอุทยานแห่งนี้มีการจำลองนรกขุมต่างๆ อย่างสมจริง แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ทำผิดศีลข้อใด เมื่อตายตกนรกไปแล้วจะมีสภาพและถูกลงโทษอย่างไร ส่วนคนที่กระทำแต่กรรมดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์3bfd00510d28d488bdc668c493f3e77a.jpg นอกจากนี้ยังมีการจำลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติและป่าหิมพานต์ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อต้องการใช้เตือนสติผู้คนให้หมั่นทำความดีและละเว้นความชั่ว ยึดหมั่นในศีลธรรม ด้วยการจำลองให้เห็นภาพจริง โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน.