สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่แถลงเตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตf275f202badb2320af5197fe137bf0cd.jpgช่วงเช้าวันนี้(07 มิ.ย. 62) จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงเตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยมีนายนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภายในจังหวัดเชียงใหม่591687156ab3466f5af7920fe57ece10.jpgโดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการแสดงความหลากหลายของสายพันธ์มะม่วงที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1000 สายพันธ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง และการแสดงอีกมากมาย 62694f10ebef55cb7e64ee3ec3bad1be.jpgทั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืชการขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูป การตลาด ตลอดจนนวัฒกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐและเอกชน8516eafeeb45d61bc573d63cafbc64b3.jpgอย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ในการปลูกมะม่วงรวมกว่า 75,000 ไร่ และมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 35 เปอร์เซ็น โดยมีตลาดในต่างประเทศ ในเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเชีย สิงคโปร์ และในโซนยุโรป ซึ่งมียอดการส่งออกถึง 35000 ตัด สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศมากว่า 300-600 ล้านบาทต่อปีdf15526d6fb255bf51351ba320f0a167.jpgงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 62 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่