c2f5733798ebf6958ac7c340cf4effd0.jpg
มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน นำผลผลิตพืชผัก 16 ตันแจกแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ 4c79d8772f53c96df33d74511df3e4b5.jpg
3a829522f5193a1e239997424568f1cd.jpg
8dbd7a579c73b3d9e59f8821319098a7.jpg
ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสันติสุขป้อมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน ในกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน ถึงมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก๋อย และโครงการหลวง น้ำผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ประกอบด้วย พริกหยวก ,แตงกวา, กะหล่ำ , มะเขือเทศ ,ข้าวโพดหวาน และผักกาดหอม รวม 16 ตัน แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร ลดภาระรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความดีใจและขอบคุณหน่วยทหาร และทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 0b30d942a566126c0b3692a7d8d7f1d3.jpg
060bb363c1e059be4adcca438eb05125.jpg
d840de2f84d5116c2f55ba36b850d8e1.jpg
สำหรับการนำผลผลิตพืชผักออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 65 โดยงบประมาณของผู้นำชุมชน 4 หมื่นบาท
c90b5f4efaf9ecbaaf9abbb6f5b36352.jpg
77ae91777a4abd0ba16b1efe421f6c10.jpg
6c4e9aa07f68bd808f3106ba21e1b3f1.jpgซึ่งนอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้วยังเป็นการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ในงานกำลังพลจิตอาสา ได้นำผลผลิตมาประกอบอาหาร บนรถครัวสนามแจก แก่ประชาชนที่มารับพืชผัก โดยตลอดการจัดกิจกรรม ยังคงดำเนินมาตรการป้องก้นโควิด 19 อย่างเคร่งครัด