bc3f75c8f5b26d6a08feb70df2fd9c4f.jpg
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก บินโปรยน้ำช่วยดับไฟ 2 จุด ในตำบลบ้านช้างและและตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไหม้ลุกลามอย่างหนักในพื้นที่ป่าบนภูเขาสูง
9b0fe859782b715a4657fdcc405ef5f5.jpg
2ee88db3514daa7251cbd8e58f1007da.jpg
7ad5d7d74130db9a104667eea6a5560e.jpg
เช้าวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เกิดจุดความร้อนขึ้นทั้งหมดจำนวน 18 จุด โดยเกิดในพื้นที่ป่าสงวน 13 จุด ป่าอนุรักษ์ 4 จุด และ เขต สปก.อีก 1 จุด ทั้งนี้พบว่ามีจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า 2 จุด เกิดบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ในตำบลบ้านช้างและและตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมดับไฟป่าภาคพื้นดินยากต่อการเดินเท้าเข้าดับไฟ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก ยกตัวจากกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจบินโปรยน้ำดับไฟจากพื้นที่สูง
3d976a41f9a395123db2c29279670db3.jpg
73d071c582ce2ff0ecdb26247f54a8be.jpg
2e28732f4dd5ecf5c2e3ea90abd6575b.jpgโดยติดตั้งแบมบี้ (Bambi bucket) หรือถุงใส่น้ำ และตักน้ำจากฝ่ายส่งน้ำที่ 1 และที่ห้วยแม่กะ ห่างจากจุดหมายที่จะต้องเข้าดับไฟ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อบินโปรยน้ำ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชุดเหยี่ยวไฟ ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เร่งทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นบริเวณกว้าง