de731b4feadaded78f327821fa962e06.jpg
เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ 10 จุดผางประทีปสว่างไสวทั่วเมืองบูชาพระพุทธคุณและบูชาเมือง สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง
d2f8e0e681df6f111b74b35c0bf7dc6f.jpg
05b5e19dfe231fccf9351212bdaef7d6.jpg
ช่วงค่ำวานนี้ (17 พ.ย. 64) ที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และรอบคูเมืองเชียงใหม่ หรือกำแพงเมืองโบราณ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ 6aa4c17f892764c2330123161136a549.jpg
e82d64b478b24dbb15aca9c7cb497983.jpgโดยมีการจัดพิธีเทศน์อานิสงส์ผางปะตี้ด และจุดผางประทีปที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดหาจำนวน 3,000 ดวง รวมกับที่เครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอีกนับหมื่นดวงบนลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และพร้อมกันรอบคูเมืองเชียงใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งผู้ที่ร่วมกันจุดผางประทีปและผู้ที่ผ่านมาพบเห็นb7a8c4d4b75e09e3843ee96fa6273369.jpg
a44df91a9d4a31fc444dd84f87a17204.jpg
541a482a6b6eada32751b26719b4a247.jpg
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่มีความเชื่อว่าการจุดผางประทีปเป็นการบูชาพระพุทธคุณและจัดขึ้นในคืนวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนที่จะถึงคืนวันยี่เป็ง 2 วัน เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเมือง ba8d182ae31dd44f25ba36497a97da18.jpg
3330a246a8c7c4c874477e85ba0173d4.jpg
4efb12a68dc089809e28e49ed4166133.jpg
e10222f1d8df11703e5adaf51218ed6a.jpgซึ่งการจุดผางปะตี้ด หรือผางประทีป ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งนั้น ตามตำนานเล่าว่า แม่กาเผือกได้ออกไข่มา 5 ฟอง เมื่อไข่ฟักออกมาแม่กาก็เสียชีวิตไป ไข่ทั้ง 5 ฟองเป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ที่ 4 คือ องค์ศรีอารยเมตไตรย และองค์ที่ 5 คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป การทำผางปะติ๊ดจึงทำไส้เทียนเป็นรูปตีนกา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่กาขาวและบูชาพระพุทธคุณ บูชาแม่พระคงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา