เครือข่ายตามรอยในหลวง ระดมทุนจากการจัดกิจกรรมคอนเสริตได้เงิน 100,000 บาทเศษ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยทำแนวกันไฟ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทฟ – ปุย ป้องกันไฟป่า เห็นใจเจ้าหน้าที่ทำงานปิดทองหลังพระ
ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการอุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ – ปุย นายภาณุพงค์ ศักดาทร ประธานบริษัทนิยมพาณิชย์ จำกัด พร้อมด้วย นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง และอดีตนายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ ได้เดินทางมอบอุปกรณ์ เครื่องดื่ม และอาหาร ในการสนับสนุนโครงการดับไฟป่า 30 หมู่บ้าน ของทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทำ – ปุย นำคณะเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ รับมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย เคริ่องเป่าลมทำแนวกันไฟป่าจำนวน 5 เครื่อง , คราดเหล็ก 100 อัน , น้ำดื่ม 6,000 ขวด , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2,340 ซอง และ ปลากระป๋อง 2,000 กระป๋อง รวมมูลค่าประมาณ 100,000 บาทเศษ9a931d590e2f3c55774f03e0bb0242c7.jpgโดยทาง นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร ประธานเครือข่ายตามรอยในหลวง และอดีตนายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายตามรอยในหลวง ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของโครงการดับไฟป่า 30 หมู่บ้าน ของทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ก็ได้ร่วมกันกับทางอุทยานฯ ในการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ประกอบกับในปีนี้ทางประธานบริษัทนิยมพาณิชย์ จำกัด อยากช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตย้อนยุคขึ้นเพื่อหารายได้และได้นำเงินนั้นมาจัดซื้ออุปกรณ์โดยได้ทำการสอบถามกับทางหัวหน้าอุทยานฯ เกี่ยวกับอุปกรณ์จำเป็นและสิ่งที่ขาดเหลือ เมื่อทราบแล้วก็นำเงินที่ได้มาจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันต่อไป54ca7ca6340d3af9a1270d7630c6732c.jpg