e8a35fdacc42a0cd2b6e5955409bedbf.jpg
คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มงวด สั่งให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงานในวันแรกของปี 65 เบื้องต้นพบมีผลบวกแล้ว 1 รายจากการตรวจประมาณ 1 พันคน 45f9afb61ccd1f91f123c65fa5037e62.jpg
16fab3617c6319e7db994fe1da6d8110.jpg
2d4638568b497edf762df409f35d1760.jpg
ที่บริเวณลานด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันแรกของการทำงานในปี 2565 ได้จัดกิจกรรม ATK Day โดยมีข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างที่ทำงานภายศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อรับอุปกรณ์ ATK หรือ Antigen Test Kit เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 0211effa21c74b82d07f61bce9b0acf8.jpg4c62cd671d1b2772c53514626ae02ced.jpgโดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการตรวจคัดกรอง และเข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า สืบเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านไปนี้ พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเขามายังพื้นที่เป็นจำนวนมาก กอปรกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการในพื้นที่บางส่วน ได้นอกพื้นที่กลับภูมิลำเนา ทางจังหวัดจึงได้มีมาตรการเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้ที่ทำงานในศูนย์ราชการทุกคน ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการทำงาน และตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 028e0fa057b445669afc127d3c4ea810.jpg
e3e84ade40fdfeed0c3d89c1416f6e7a.jpg
99f530628401389f38df3d15b00cff4d.jpg
สำหรับบรรยากาศในการตรวจ ATK ในวันนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนที่ทำงานบนศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าแถวเพื่อรับการตรวจ และมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความเรียบร้อยและตรวจ ATK ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งผลการตรวจในช่วงเช้าวันที่ 4 ม.ค. 65 ปรากฏว่ามีการพบผู้ที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวก 1 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งตัวไปรักษาต่อไปdb305b50210bd6203f2564b0e4915e31.jpg
ca172de57e687fb678eb8bc7b839bc1e.jpg
22b172eb2bf207edd600ff25e31e61d7.jpg
พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือ ไปยังผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ให้ดำเนินการตรวจ ATK แก่พนักงาน ผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน รวมทั้งวางแนวทางในการลดจำนวนคนทำงาน ณ ที่ตั้ง ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ และงดการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ป่วยโอไมครอนของจังหวัดเชียงใหม่ที่พบ 22 รายนั้น ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีการคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง พบว่ามีทั้งหมด 27 ราย ซึ่งผลตรวจยืนยันล่าสุดยังเป็นลบ และยังคงอยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการ

https://youtu.be/B3YVmq8Tbnc