เจ้าหน้าที่ เร่งเปิดเส้นทาง ที่ถูกดินจากภูเขาถล่มปิดทับหลายสิบจุด ในบ้านแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 6191ef9f503ab57f2904a3b46709257667.jpg ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันนานหลายวัน ส่งผลทำให้ในพื้นที่บ้านแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ปิดเเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน ทำให้ 13 หมู่บ้านถูกตัดขาดนานกว่า 2 วัน ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือน 328d75280bbfea1897c0d7e9bd8aa4d3.jpgโดยล่าสุดทางด้านนายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มีการสั่งการให้เร่งนำเครื่องจักรกลเข้าให้การช่วยเหลือในการเปิดเส้นทางสัญจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน สำหรับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ช่วงบ้านยะลิกุย ไปจนถึงบ้านขุนตื่นใหม่ รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร efb75765b253deaa42ddec46047301f6.jpgนอกจากนี้ยังมีเส้นทางบ้านเลอะตอ ไปจนถึงบ้านขุนตื่นใหม่ ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร และเส้นทางบ้านตอโพถึงบ้านห้วยยาบ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรที่ถูกดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ส่วนที่บริเวณบ้านแหมะแตะแหละกุย บ้านขุนแม่ตื่นน้อย บ้านปี่พอ บ้านขุนตื่นใหม่ บ้านบราโกร บ้านปรอโกร บ้านเลอะกรา บ้านทะโกะเด บ้านห้วยยาบ บ้านห้วยขนุน บ้านชุ่ยหม่อ บ้านหลู่กู่ดู บ้านแม่ระอาใน ซึ่งรถยนต์ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ a331bf49fb511b091935a01ec58de9ab.jpgทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจะเร่งเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ชั่วคราวก่อน และต้องรอจนฝนหยุดตก พื้นดินแห้ง จึงจะเข้าทำการปรับสภาพพื้นที่ให้กลับสู่ปกติอีกครั้ง