เชียงใหม่ เมื่อช่วงเย็นวันนี้(7 มิ.ย.61) ที่วัดโลกโมฬี หน่วยงานทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33, อ.เมืองเชียงใหม่ ตำรวจภูธรช้างเผือก, เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงศรีวิชัย, สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพันตรีโสภณ ภักดิ์เกษม ได้นำเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมe9af92d0256de5fe196362003f7349d8.jpg เพื่อชีแจ้งหารือ และทำบันทึกข้อตกลง MOU กับราษฎรผู้บุกรุกครอบครองสร้างที่พักอาศัยคร่อมพื้นที่คลองร่องกระแจะ ในชุมชนโลกโมฬี และชุมชนสามัคคีพัฒนา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะพัฒนาคลองแม่ข่า และคลองสาขา เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะและขวางทางน้ำ3058ef4701e059bdfd68ebbf65eb9340.jpgโดยพื้นที่ดังได้มีสิ่งปลูกสร้างของราษฎรคร่อมคลอง มีจำนวนถึง 111 ครัวเรือน และมีผู้อาศัย จำนวน 280 คน ในพื้นที่ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร ของคลองร่องกระแจะ  โดยมีการย้ายเข้ามาอาศัยนานกว่า 50 ปี ซึ่งในการชี้แจ้งหารือในวันนี้มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเข้าร่วมรับฟังจาก 2 ชุมชน เกือบ 70 คน 7dbff298fd29cc315adb291786eb85ba.jpgซึ่งเป็นตัวแทนของ 111 ครัวเรือน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยคร่อมพื้นที่คลองร่องกระแจะให้ทำการย้ายออกเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคืนคลองร่องกระแจะกลับมาec95429bcc55390a590822ff2ca4d1f4.jpgทั้งนี้ราษฎรเข้าใจ ว่าการเข้ามาอยู่อาศัยและจับจองพื้นที่ดังกล่าวได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน แต่มีขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดหาที่พักอาศัยให้ก่อนซึ่งบ้างคนที่อาศัยมาเป็นเวลานาน ก็ยังไม่สามารถหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ได้ และขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจแนวคลองร่องกระแจะ  43a5d193774f57e3afd3225412518c91.jpgที่ถูกทับถมจนไม่เห็นสภาพคลองตลอดสายอย่างเท่าเทียมและตรงไปตรงมา  โดยระหว่างการหารือในครั้งนี้ทางผู้นำชุมชนได้นำเอกสารแผนที่คลองร่องกระแจะ  มาให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ของชุมชนมีการรุกล้ำส่วนไหนบ้าง จากเดิมที่มีคลองเห็นอยู่ได้ชัดเจน873023ce476bffe13d0faea37e4cd1ba.jpgทั้งนี้นโยบายที่จะพัฒนาคลองแม่ข่า และคลองสาขา เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ทางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนทั่วทุกพื้นที่ที่มีการบุกรุกครอบคลองพื้นที่คลองต่าง ๆ และได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในหลายชุมชน จนมาถึงชชุมชนโลกโมฬี และชุมชนสามัคคีพัฒนา ซึ่งเป็น 2 ชุมชนสุดท้ายที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนได้มีการชีแจ้งหารือ และทำบันทึกข้อตกลง MOUในวันนี้