เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่บริเวณเชียงใหม่ซูอควาเรียม ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับประเพณียี่เป็ง ด้วยการลอยกระทงใต้น้ำ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย e1e4821fe0d04adb85363033e08f3e6b.jpgโดยมีนายนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้กระทงใช้ลอยนั้น  เป็นกระทงที่ทำขึ้นมาจากผักทั้งหมด  เพื่อให้สามารถเป็นอาหารแก่เหล่าฝูงปลา  ทั้งยังไม่ทำลายระบบนิเวศอีกด้วยaa145602b1767e4bc36d8391f897b00a.jpgโดยทางด้านนายนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เปิดเผยว่า สำหรับแนวคิดในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่ ต้นต้องการที่จะสร้างสีสันให้ช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะมีการจัดแนวคิดการลอยกระทงใต้น้ำขึ้น 33dd4e60a38c3c2e373289e5effce1fd.jpgเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการสื่อถึงการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการใช้วัสดุปลอดภัยแก่แม่น้ำลำคลอง  และไม่ส่งผลเสียใด ๆ สำหรับกิจกรรมการลอยกระทงใต้น้ำนั้น จะจัดขึ้น  ตั้งแต่วันที่  10-12 พ.ย. 2562  วันละ 2 รอบ  10.30 น., 15.00 น.