ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ723ปีเมืองเชียงใหม่ ในช่วงของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้กับดวงพระวิญญาณเจ้าผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่1a5d8b3ad20d7232ce496824b7ff60c6.jpg
ที่บริเวณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัด พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 723 ปี ในวันนี้ ซึ่ง 3 บูรพกษัตริย์ทั้งพญามังราย, พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองและก่อตั้งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839  โดยมี นานศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ได้ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป ซึ่งก็ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก9481d44c114d7fd95439e9f646eb7efa.jpg
สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ถือเป็นการ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสสมโภชเมืองเชียงใหม่ในวาระที่มีอายุครบรอบ 723 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีปีใหม่เมือง หรืองานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่e7aafce377fe69176b5d12981cf0e6c7.jpg
ทั้งนี้ภายหลังจากการประกอบพิธีทางศาสนา และตักบาตรพระสงฆ์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ด้วยเครื่องสักการตามประเพณีของชาวล้านนา ที่ประกอบด้วยหมากสุ่ม หมากเบ็ง ข้าวตอกดอกไม้ อาหารคาวหวาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าของเมืองเชียงใหม่เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้กับดวงพระวิญญาณเจ้าผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  ถือเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป