ภาคเหนือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลายลงคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลางหลังพายุฝนผ่านพ้น แต่ล่าสุดเจอข้อมูลน่าตกใจเช้านี้พบจุดความร้อนหรือจุดฮอทสปอท จากการเผาและไฟป่า เพิ่มขึ้นกว่า 800 จุดทั่วภาคเหนือ ประกอบกับฝนเริ่มหมดเสี่ยงสูงกลับมาวิกฤติได้อีก367d6b3affd443678dd348d680e61ea0.jpgหลังจากที่พายฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือผ่านพ้นไปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าเช้าวันนี้สภาพวิกฤคิปัญหาจาหหมอกควัน แลไฟป่าที่ทำให้คุณภาพอากาศของ 9 จังหวัดภาคเหนือคลี่คลายลงมาได้ในระดับหนึ่งเช้านี้ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในเกณ์สีเขียวและเหลืองคุณภาพอากาศดีถึงปานกลาง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่หัวเมืองท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของภาคเหนือ สภาพอากาศเช้านี้ดีขึ้นมากที่สุดในช่วงเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าเช้านี้เมื่อเวลา 9 นาฬิกา ค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กที่มีอนุภาคต่ำกว่า 2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 เมื่อเวลา 9 นาฬิกา แม้ว่ายังคง เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่เพียงเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้น467fef6100b44eabd9814a1e1f7b84fc.jpg  ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์สีส้มเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพ ส่วน ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณ์สีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลาง ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ ต.สุเทพ อ.เมือง บนดอยสุเทพคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีเขียว คุณภาพอากาศดี692bb541d328b6f4b15c3236655e3540.jpgทำให้เช้านี้จากตัวเมืองเชียงใหม่เห็นดอยสุเทพที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สภาพท้องฟ้าโปรงใสเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นอินได้อย่างเต็มที่อย่างรก็ตามแม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นตามลำดับแต่เช้านี้กลับพบข้อมูลที่น่าตกใจ จาก ข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS  การตรวจพบจุดความร้อน  หรือจุด Hotspot จากการเผา และไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นถึง  808 จุด39f30627ac9d5d11394d178546bfb37d.jpgโดยพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบมากที่สุดจำนวน  288  จุดรองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  209  จุด จังหวัดเชียงราย จำนวน  85  จุด จังหวัดลำปาง จำนวน  72  จุดจังหวัดพะเยาจำนวน  63  จุด จังหวัดตาก จำนวน  41  จุด จังหวัดน่าน จำนวน  25  จุด จังหวัดลำพูน จำนวน  15  จุด และที่จังหวัดแพร่ จำนวน  10  จุด ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายว่าวิกฤติหมอกควันภาคเหนือยังไม่ได้คลี่คลายลงไปทันที ประกอบกับสภาพอากาศที่ฝนและกระแสลมเริ่มหมดไปเข้าสู่ช่วงอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ยังมีโอกาสสูงที่หมอกควันจะเริ่มกลับมาสะสมในสภาพอากาศได้อีก และอาจจะกลับมาวิกติหนักได้อีกหากยังพบการเผา และไฟป่าในพื้นที่