จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 ปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนราชพฤกษ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม79ba914bc2c10aad283487c1299b552c.jpgนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยf99da573b390a7bb0577da66660f2fb7.jpgเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม4e3104c54a86e75565ae82e8f018f546.jpgซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มากมายบนพื้นที่กว่า 468 ไร่, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวัดพระธาตุดอยคำ สถานที่สักการะพระเจ้าทันใจสิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองเชียงใหม่c68e0e3aa6b03a70b202b2d93a5bbcb9.jpgซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นห้องรับแขกที่งดงามและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก