เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ร่วมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่14ปีของคู่รักยีราฟคู่แรก “จอย”&”มอส” พร้อมกิจกรรมแบ่งปันความรักให้น้องเด็กๆ ด้อยโอกาสจากโรงเรียนวัดดอนจั่นc40526d880df03bb365a63872cf46f1c.jpgเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 และสายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ “แบ่งปันความรักให้น้อง … สร้างสำนึกรักษ์โลก” แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดดอนจั่น จำนวน 500 คน พร้อมร่วมฉลองความรักครบรอบ 14 ปี ของ “จอย” – “มอส” คู่รักยีราฟคู่แรกแห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีee644cd83642f6ddccc053a3a7c232fe.jpgนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในปีนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีเป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่เยาวชน เพื่อสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชนต่างๆ ในการมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาสังคมร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Saving the world” จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่เยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดขึ้นทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ ขาดโอกาส หรือผู้พิการ ได้ร่วมกิจกรรมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเรามีความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรที่มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนอย่างถูกต้อง52ff95bf4c6528b6e8f772f92f719073.jpgทั้งนี้ กิจกรรม “แบ่งปันความรักให้น้อง … สร้างสำนึกรักษ์โลก” ที่จัดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก แสดงออกถึงการแบ่งปันความรักให้แก่สังคม สัตว์ป่า ธรรมชาติ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 และสายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดดอนจั่น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562fa3788c09de60ad3c1dd0e2cc1e3b569.jpgนอกจากนี้ ได้ร่วมกันป้อนอาหารแก่คู่รัก “จอย” – “มอส” คู่รักยีราฟคู่แรกแห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อแสดงออกถึงการแบ่งปันความรักที่ให้แก่สังคม สัตว์ป่า ธรรมชาติ และเป็นการฉลองความรักอันยืนยาวของ “จอย” และ “มอส” ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ที่เติบโตมาพร้อมกับการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในปี 2562 นี