เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารี ให้การต้อนรับ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะเยาวชนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน จำนวน 190 คน 61629822d9a52a68b7e3066a7815771c.jpgที่เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4” โดยมี นายอนุชา ดำรงมณีกรรมการบริหาร ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี4fbd3dd2af43f13c06db635a09b7fa46.jpgการจัดกิจกรรม “เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกหน้าฮัก เชียงใหม่ในซาฟารี ปี 4” บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพราะต่างก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด 1183a7e3fa1c991ff9f5c3b3e4413d5d.jpgโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ และมอบโอกาสให้น้องๆ เยาวชนในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการพัฒนาด้านจินตนาการของน้องๆ เยาวชนได้เป็นอย่างดี6a4b04995de280a87374bfdd5d6f2690.jpgเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับน้องๆ เยาวชน เพราะมีทั้งกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ป่านานาชนิดทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน สามารถศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ ให้ความรู้ ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย022cf964af12fff90ed061e46e9fd3a1.jpg