เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (23 เม.ย.62) ผู้เข้าประกวด Mister Model International 2019 จากตัวแทน 48 ประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม โดยมีคุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด Mister Model International 2019
bacc32ad64cea09a986946e4b9d3813c.jpgทั้งนี้การประกวด Mister Model International 2019 ครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดย XC Clinic ซึ่งได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ ทั้ง 48 ประเทศทั่วโลก8f882084ab2027f00f9c0058ba87a533.jpg2046121646e9f605002a58b38a301e1b.jpg