เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของอุโมงค์น้ำทะเล  ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนโฉมใหม่  โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอุโมงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับปลามากขึ้นกว่าเดิม  13747a430a437ea460ada630938f67a6.jpgรวมทั้งการจัดแสดงบรรยากาศภายในอุโมงค์น้ำทะเล ที่จะเนรมิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด   เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปี (high season)   ซึ่งในส่วนจัดแสดงอื่น ๆ ยังเปิดให้ชมตามปกติ4ad883247d1fec3f0aa55462c0b8a31d.jpgการดำเนินงานในครั้งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 4  เดือน  เริ่มตั้งแต่  21 พ.ค. 2562  และจะเปิดให้เข้าชมอุโมงค์น้ำทะเลตามปกติในวันที่ 1 ต.ค.2562  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้   ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียมจะคืนกำไรให้ลูกค้า  โดยได้ปรับลดราคาบัตรเข้าชม  จากราคาเดิมบัตรผู้ใหญ่ 290 บาท  เหลือเพียง  180  บาท  บัตรเด็ก  180  บาท  เหลือเพียง  120  บาทเท่านั้น จึงขอประชาสัมพันธ์  เพื่อแจ้งข่าวสารนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีดังเช่นเดิมเสมอมา3c14e5e185e1fceff63a23bfcf49dfe4.jpg