เมื่อวัน 22 พ.ย.61 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติac84c5d387253cccd0c4b363c2b58c0a.jpgเนื่องในวันลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็งของชาวเหนือ คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับวันสำคัญในวันนี้ f541e8512e0e439964a0bcc412822960.jpgและยังได้ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้แทนวัสดุอื่น ๆ ในการทำกระทง นั่นก็คือ กรวยไอติม นอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้ว ยังเป็นอาหารให้กับปลาได้อีกด้วย 48238f298bf30de9e6b297eec6d8736d.jpgส่วนไฮไลท์ของวันนี้ก็คือ การแสดงนางนพมาศในชุดเงือกสาว ที่นำกระทงขนมปังไปลอยในอุโมงค์น้ำทะเล ซึ่งถือได้ว่า เป็นการลอยกระทงบนยอดดอยแห่งเดียวในโลก