เชียงใหม่ ซู อควาเรียม  เปิดโลกเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่ห่างไกลได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดd0f053e4d28aec7f84f39ab2f2ca109b.jpgวันที่ 26 ก.พ.62 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหลวง  ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  จำนวน 51 คน เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้น้ำ โดยมีคุณนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่  ซู  อควาเรียม ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ b6340e8b54fc662b6fdc4f126955e381.jpgซึ่งเล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและความสำคัญในการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้มาศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ และยังเปิดโอกาสให้น้องได้สัมผัสโลกใต้น้ำ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้อง ๆ ที่ได้มารู้จักศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล  1fc5e003d33963f43e10e714eff4f237.jpgทั้งนี้นักเรียนบางโรงเรียนนั้น  อยู่ห่างไกลและยังไม่มีโอากาสได้ไปสัมผัสกับทะเลของจริง  แต่เมื่อน้อง ๆ มาที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม  น้อง ๆ จะได้พบกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด  สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับน้อง ๆ กลับไปเป็นอย่างมาก