28 ต.ค.61 ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดการแสดงนางเงือกรอบพิเศษ จากชมรม skindive chiangmai โดยมีนางเงือก นายเงือก มาแสดงในรูปแบบของการเล่านิทาน เรื่อง “ฝูงเงือก โจรสลัด พร้อมคำสาป” 6e81b7d773f701ce1a77fb4408e3416b.jpgโดยการแสดงครั้งนี้นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักแม่น้ำ ท้องทะล และช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก4f8a66dcd81e5f0745bba044f3a4580a.jpgคุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ยังได้กล่าวอีกว่า ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม กำลังเพิ่มส่วนจัดแสดงขึ้นมาใหม่ และพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพรอบด้านเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเขียงใหม่ในฤดูหนาวนี้6ef8499981be8dad43d3836a968d1351.jpg