เมื่อบ่ายของวันที่ 9 ต.ค.61 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม นำโดยคุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้การต้อนรับน้องๆ Prince & Princess Thailand 2017 ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม 39b922c1ba4216448e2caa3d93c230f3.jpgซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดเตรียมไว้ ทั้งการให้อาหารปลาจากขวดนม การดูปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ และปลาทะเลที่ยกมาไว้ ในอุโมงค์ใต้น้ำ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสและศึกษาความน่ารักจากสัตวน้อยใหญ่ในสวนสัตว์เชียงใหม่7ab9a3fe5238d5a6dc70d50e3f6bf1f6.jpgทั้งนี้คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ขอเป็นตัวแทนจากเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ส่งมอบกำลังใจไปให้ยังน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าประกวด Prince & Princess Chiangmai 2018 8b24a6fbd76744c4176b21d248e1069f.jpgซึ่งการจัดประกวด Prince & Princess Chiangmai 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พ.ย. นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เพื่อหาตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปประกวดในระดับประเทศต่อไป