เชียงใหม่ ประกาศเข้าฤดูร้อนแต่เหนือยังหนาวเย็นตามยอดดอยเช้านี้อินทนนท์ 8 องศาฯ
432980a18dcd399edd432683fa817894.jpg
กรมอุตุฯประกาศประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ (2 มีนาคม 65) แต่ทางภาคเหนือช่วงเช้า และกลางคืนยังหนาวเย็น ส่วนยอดดอยยังมีอากาหนาวถึงหนาวจัดได้ในบางพื้นที่เช้านี้ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 8 องศา ขณะเดียวกันน่าห่วงเรื่องสถานการณ์หมอกควันของภาคเหนือที่เริ่มส่อเค้ารุนแรง

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วตั้งแต่วันนี้ (2 มีนาคม 65) เป็นต้นไป
ซึ่งฤดูร้อนของปีนี้เริ่มช้ากว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ลักษณะอากาศทั่วไปจะไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก โดยจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง กับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต่่ากว่าค่าปกติ(ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) และจะสูงกว่าปีที่แล้ว(ช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.2564 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส) ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10-20
2bda60ed9cf18a8a3072cb60e9a7ddc5.jpg

ข้อควรระวัง ในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้น มีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้่าซากนอกเขตชลประทาน ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้่าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และเตรียมการป้องกันสภาวะดังกล่าวด้วย
ขณะที่พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
5f2d370f6d532e9457b117ad1a2ee6b4.jpg

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางภาคเหนือจะเริ่มปรับเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว แต่ในช่วงกลางคืน และช่วงเช้ายังมีอากาศหนาวเย็นได้ในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบเช้านี้อยู่ที่ 17-21 องศา ส่วนบริเวณเทือกเขา และยอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้ 7-14 องศา เช้านี้รายงานจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 8 องศา ส่วนที่กิ่วแม่ปาน 9 องศา
3f434d97a8b41c4a0ef71ca2cdc8bd71.jpg

โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของหมอกควันจากไฟป่า และการเผาที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และควันไฟทำให้เกินค่ามาตรฐานที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีหลายจังหวัดมีคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานแล้วในหลายจังหวัด แต่ในปีนี้ยังวังว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองในช่วงต้นฤดูร้อนที่จะพอช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องของหมอกควันลงไปได้บ้าง แต่ยังต้องขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่ งดการเผาทุกชนิดในที่โล่ง และช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาเรื่องของไฟป่า ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นมาพร้อมกับอากาศร้อนแล้วในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วย

0285cad10933b6eacd4bc4dfd205aa10.jpg
b1832286d8d4a5fdb0ed1da4e3b6dcfd.jpg
63846c60fedaf2ebc52500cb2ce6952f.jpg