ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่สั่งย้ายตำรวจจราจรในคลิปรับเงินนักท่องเที่ยวจีนแลกปลดล็อครถจักรยานยนต์ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ำหากพบผิดต้องลงโทษเด็ดขาด4573bbd5a0e5f16fb6d09bc260a3e95f.jpgความคืบหน้ากรณีที่โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินสดจำนวน 200 บาท จากนักท่องเที่ยวจีนเพื่อแลกกับการปลดโซ่ที่ล็อคล้อรถจักรยานยนต์ ที่โดนใบสั่งเนื่องจากจอดทับเส้นขาวแดง บริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวง ในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค.62 โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับเงินไปพร้อมกับใบสั่ง และไม่มีการออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินใดๆ ให้ ซึ่งโซเชียลมีเดียต่างวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้องสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายนี้เป็นอย่างมากว่าอาจจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่5b866a55b3e905ae399b278a70961d96.jpg
รายงานข่าวจากจังหวัดเชียยงใหม่แจ้งว่าล่าสุด พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 20 ม.ค.62 โดยในหนังสือคำสั่งดังกล่าวได้ระบุว่า “ด้วยปรากฏพฤติกรรมตำรวจจราจรในสื่อโซเชียลที่อาจจะส่งไปในทางเสียหาย และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมสาธารณะถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ08dd92557e99259642e2a851f67fe11b.jpgฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ข้อ 6 (2) จึงให้ ดาบตำรวจคนดังกล่าว ซึ่งมีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (จราจร) กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และงดเบิกใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย โดยให้ไปรายงานตัวต่อ พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2562481f270354ec109ac277272ac7f67b77.jpg
โดยมอบหมายให้ พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณามอบหมายหน้าที่ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537  เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ55928e9d4b72901fa8b115bfb16a4133.jpg
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า หลังคำสั่งดังกล่าว นายดาบตำรวจที่เป็นข่าวได้เดินทางเข้ารายงานตัวแล้ว ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ส่งหนังสือคำสั่งไปยังไลน์กลุ่มของสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งไลน์กลุ่มของตำรวจเชียงใหม่ด้วยเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน และยังได้ลงในเพจของตำรวจกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้โพสต์ข้อความระบุอีกว่า ทางผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ตำรวจจราจรดังกล่าวมาประจำศปก.ภ.จว.เชียงใหม่ในทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และสั่งการให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ปรากฏตามข่าวa4bb92623ebce390b92dae999ac86972.jpg
โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงมาโดยตลอด. รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่รัดกุมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ เปิดเผยตรวจสอบได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นความผิดที่ถือเป็นความเสียหายต่อทางราชการ. ซึ่งหากพบจะดำเนินการตามวินัยตำรวจอย่างเคร่งครัดต่อไป