การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ไนท์รัน 2561 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 จุดเริ่มต้นจากสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นลงดอยสุเทพช่วงเวลา 20:00 น. ถึง 24:00 น.
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สวนสัตว์เชียงใหม่สมาคมศิษย์เก่าเมตตาศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและตัวแทนของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด เปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ไนท์รัน 2561 ครั้งที่ 4
ee04b7ac15ae0a1a0773c3afcc81edcc.jpgส่วนจะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 นี้โดยการแข่งขันครั้งนี้แปลกกว่าสนามวิ่งทั่วไปตรงที่เป็นการวิ่งตอนกลางคืน โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา 20:00 น. ไปจนถึงเวลา 24:00 น. เส้นทางวิ่งใช้เส้นทางถนนศรีวิชัยตั้งแต่บริเวณหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ไปยังยอดดอยสุเทพ ขึ้น-ลง ซึ่งได้ปรับกิจกรรมให้เป็นสนามวิ่งระยะฮาร์ฟมาราธอน นานาชาติ ซึ่งขณะนี้พร่อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขัน โดยมีนักวิ่งทั้งอาชีพ และสมัครเล่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมวิ่งมากกว่า 2500 คนe969c51fb65560526786e8c1e36f810d.jpgทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่อย่างยังยืนตามนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองละ 2551 ของชาวจังหวัดเชียงใหม่การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการวิ่งและยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติให้กับจังหวัดเชียงใหม่โดยนำรายได้หลังหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่ไฟป่าของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย511e8d6c174765d79455a0a322858e30.jpg