เชียงใหม่-ภาคประชาชนเชียงใหม่ยื่นหนังสือแนบรายชื่อถึงนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช.ร้องตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลกรณีกรมทางหลวงอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าใช้พื้นที่ผุดลานน้ำพุ กลางสี่แยกรินคำ จี้ขอคืนพื้นที่ขยายถนนแก้ปัญหาจราจรแออัด 97f926c153d4b4ce97dd4c650a207083.jpgวันนี้(22 ม.ค.62) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า นำโดยรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวนหนึ่งเข้ายื่นหนังสือที่มีประชาชนร่วมลงลายมือชื่อประมาณ 500 คน ขอให้ตรวจสอบการที่กรมทางหลวงนำพื้นที่เขตทางหลวงให้เอกชนทำประโยชน์ กรณีลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ 4b320f3749cc1af9ce31b4b7c891c79d.jpgโดยต้องการยื่นถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังได้เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเดียวกันนี้ด้วย
ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ธีระ เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่กรมทางหลวงมีการปล่อยหรืออนุญาตให้ทางห้างสรรพสินค้าใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเป็นลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ซึ่งสร้างผลประโยชน์โดยตรงให้กับทางห้าง และขัดกฎหมายของทางหลวงที่ห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในเขตทางหลวง ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวควรจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจราจรแออัดบริเวณดังกล่าวที่ปัจจุบันถือว่ารุนแรงเข้าขั้นวิกฤติในช่วงเวลาเร่งด่วน5219e471ea046d84201421b20e7858f3.jpgโดยที่ดินบริเวณดังกล่าวนั้น ควรถูกนำไปใช้ดำเนินการปรับปรุงขยายถนน รวมทั้งสร้างทางจักรยานและทางเดินเท้า พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวไป เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแออัดติดขัดบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบนถนนห้วยแก้วที่มาจากดอยสุเทพเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ทำให้มีปริมาณรถที่ต้องใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากและประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจราจรติดขัด6f80dbb6b4c6f140ba130cdd92c9b23a.jpgสำหรับข้อเรียกร้องตามหนังสือดังกล่าวนั้น ขอให้ตรวจสอบหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าได้อนุญาตหรือยินยอมให้เอกชนทำการก่อสร้างลานน้ำพุโดยมีส่วนหนึ่งของการก่อสร้างล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกรมทางหลวงได้ด้วยวิธีการใดอย่างถูกต้องหรือไม่ 815af42931224a07146e025742e2852a.jpgพร้อมทั้งขอให้มีการเปิดเผยเอกสารและรายละเอียดอย่างครบถ้วนที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ต่อสาธารณะ และขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานราชการนำพื้นที่ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อการจราจรขนส่งโดยการสร้างเป็นถนน,ทางจักรยาน และทางเดินเท้า ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาคประชาชนต่อไปfa191a8ed154336971ea728e61b537fd.jpgขณะที่นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือดังกล่าวจากกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า กล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากที่รับหนังสือข้อเรียกร้องแล้ว จะเร่งดำเนินการประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้อง.