วันนี้(7 ก.ค.61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มศิษย์เก่าในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกลุ่มคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประมาณ 300 คน6e020bf8210a33dd9a1c3a9823922541.jpg รวมตัวกันแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 เข้าจัดระเบียบแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลภายใน มทร.ล้านนา ซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค.1 และลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 โดยระบุว่าการใช้ ม.44 ดังกล่าว เป็นการสร้างความตื่นตกใจ สะเทือนขวัญ เสียกำลังใจ และเสียความรู้สึกอย่างยิ่งต่อคณะผู้บริหาร,คณาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 5 เขตพื้นที่ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,น่าน,ตาก และพิษณุโลกfe53fd46f8928074b67f50433e92a54a.jpgขณะเดียวกันหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบเป็นการสร้างความชะงักงันในการดำเนินงานตามปกติ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ,การเบิกจ่ายงบประมาณ และสร้างความปั่นป่วนในกลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งอยากเรียกร้องให้มีการพิจารณาทบทวนการประกาศดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่ามีความพยายามจากกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการกลั่นแกล้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ที่ชนะการสรรหาเป็นอธิการบดีคนใหม่ จึงหาเหตุกล่าวอ้างและสร้างหลักฐานต่างๆ เพื่อพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ได้รับตำแหน่ง ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆ ถูกนำเสนอและกระตุ้นจนกระทั่งมีการใช้ ม.44 กับ มทร.ล้านนา ในที่สุด303327e85039a25b16afa0369fc8b7a7.jpgนายกู้เกียรติ ประภัสตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า ทันที่ทราบว่ามีประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 เข้าจัดระเบียบแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลภายใน มทร.ล้านนา บรรดาศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 300,000 คน ต่างรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถือเป็นสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้be4529baeb2429d795cdd12f79dcc533.jpgทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัย ทราบว่าไม่ใช่เรื่องของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด แต่เกิดจากในส่วนเฉพาะของสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ แต่กลับมีการใช้ ม.44 เข้ามาจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิษย์เก่ายอมรับไม่ได้และไม่ต้องการ เพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันแห่งนี้ที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานมามากมายเป็นสิ่งยืนยัน ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงอยากแสดงพลังให้สังคมรับรู้และขอร้องให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้ ม.44 กับ มทร.ล้านนา อีกครั้ง.2fd2ed61755b945bd39b953168e3c51c.jpg