เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหลายหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่หลังจากเตรียมความพร้อมปรับปรุงสภาพน้ำมาต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเล่นสาดน้ำสงกรานต์ได้ แต่ยังย้ำห้ามลงเล่นในคูเมืองโดยเฉพาะเขตน้ำลึก หลีกเลี่ยงการดื่มกินหรือเข้าปาก
ที่บริเวณคูเมืองด้านในฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ตัวแทนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่เพื่อความพร้อมสำหรับเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันในตัวเมืองเชียงใหม่ และรอบคูเมืองเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนนี้e63c2645dbdf0f48c98332d62bc8b858.jpgทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่การขุดลอกดินตะกอน เปลี่ยนถ่ายน้ำเก่าออกซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานชลประทานที่ผันน้ำมาเปลี่ยนถ่ายให้ในคูเมืองตามรอบ การชะล้างสาหร่ายออกจากคูเมือง ฉีดล้างทำความสะอาดขอบผนังบ่อ ปรับสภาพดินโดยรอบคันคูเมือง ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำในคูเมืองด้วยวิธีธรรมชาติ อย่างการนำผักตบชวา บัวน้ำ ไม้น้ำ มาช่วยดูดซับสารเคมี และเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ให้น้ำหมุนเวียน การใช้เครื่องเติมอากาศ การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งมีการเฝ้าติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมาอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานต่างๆ787f21e36f2a31f2b5ba314d441a25b3.jpgและผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำโดยรอบคูเมืองอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ ซึ่งเพียงพอสำหรับความสะอาดในการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของจังหวีดเชียงใหม่แล้ว ทั้งนี้ก็ได้น้ำกับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ว่าให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในคูเมืองโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีน้ำลึก แม้จะมีการขึ้นป้านเตือนน้ำลึก และติดตั้งทุ่นลอยน้ำเพื่อป้องกันการลงเล่นน้ำไว้แล้วก็ตาม และย้ำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มกินหรือกลืนน้ำเข้าปาก เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกา3b665dcc122601e158a0d757b27799e4.jpg