บรรยากาศการไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดเชียงใหม่ตามศาลจ้าวใหญ่ใหญ่ทั่วเมืองเชียงใหม่ยังคงคึกคักหน้าตาของไหว้อย่างครบถ้วนตามประเพณีทั้งอาหารคาวหวานหมูเป็ดไก่ขนมไหว้และผลไม้ขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงขอพรเรื่องสุขภาพการเรียนหน้าที่การงานและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านผ่านมา
บรรยากาศวันไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ที่บริเวณศาลเจ้าปุงเถ่ากง กลางเมืองเชียงใหม่ มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนำเครื่องเซ่นไหว้และผลไม้มงคล อาทิ เป็ด ไก่ เนื้อหมู ส้มมงคล มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะเทพเจ้าปุงเถ่าม่าปุงเถ่ากงที่เคารพนับถือของศาลเจ้าแห่งนี้
เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งปีนี้หน้าตาของไหว้เจ้าก็ยังครบถ้วนตามประเพณี ไม่ได้มากขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าหลายคนยังมองว่าปีนี้เศรษฐกิจแย่กว่าหลายปีที่ผ่านมา การค้าขายก็ทรุดตัวลงไปมาก แต่ก็ยังต้องไหว้ของให้ครบตามประเพณีที่ลูกหลานชาวจีนต้องยึดถือปฏิบัติ ต้องพากันเตรียมข้าวของมาตั้งแต่วานนี้ก่อนที่จะเริ่มนำมาไหว้เทพเจ้าที่เคารพนับถือกันตั้งแต่ช่วงกลางลดึกที่ผ่านมา ก่อนที่เช้านี้ก็จะไหว้บรรพบุรุษกันที่บ้านตามประเพณีa9ee450e6c3b58fe00df7477c07fafbc.jpgทั้งนี้ประชานส่วนใหญ่ก็ยังขอพรเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับแรกๆ ให้ตนเอง และคนในครอบครัวแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รองลงมาก็เรื่องของการเรียน การงานให้ราบรื่น และสุดท้ายก็เรื่องของเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นโดยเร็ว
โดยนายพิจักษณ์ รัตนวรากูล เป็นนักเรียนอยู่ชั้น ม.5 อีก 2 ปีก็จะเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ก็ขอพรให้ตนเองได้ผลการเรียนที่ดี สอบได้ในที่ตนเองหวังไว้ ขณะที่นางหทัยทิพย์ แซ่ตั้ง เน้นเรื่องของสถขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ดีใจที่ปีนี้ลูกหลายยังมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ส่วนนางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนพันธุ์ ขอพรให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงดี แม้เศรษฐกิจปีนี้จะไม่ดีเทียบเท่าปีก่อนๆ มากนัก74ebbc3897fb2f18bb32d7db2bc33694.jpgทั้งนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันประดับประดาหน้าร้านด้วยโคมไฟสีแดง โดยเฉพาะที่บริเวณตรอกเหล่าโจ๊ว ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ นำโคมจีนมาตกแต่งประดับตลอดทั้งเส้นทาง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน