2f8613b333984f84137177802baa630c.jpg
สมาพันธ์ SMEs เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นำแอปพลิเคชั่น S.O.S. Thailand มาทดลองใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก แจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน เชื่อมโยงมาร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น05b7675c1d489ccb1ce06a7200633970.jpg
da9c30777b07745ffe32f7ecaa92c2c6.jpg
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SMEs จังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยประเสริฐ ทองสนิท ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น S.O.S Thailand ร่วมหารือและแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น S.O.S Thailand ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
265d7bfd6d58adafece63fbc563a4a85.jpg
572f5904d6df181644fc6bdb1faf0f7a.jpgโดยแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน โดยมีจุดเด่น คือ การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใดๆ อีกทั้งยังมีระบบ GPS แจ้งจุดเกิดเหตุ และสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม อาทิ การลักลอบกระทำผิดกฎหมาย, การถูกคุกคามทางเพศ, คดีอาชญากรรม, การขายของเกินราคา, ไฟฟ้าดับ หรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย เป็นต้น
e4c0ba4cf317caa21644b6c7b2b22796.jpg
efd2bf9dba39e3f1e5c21c99bfdfa0bb.jpg
53a39001b269388b7620a09127db7838.jpg
ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการหลากหลาย ในแบบ One Stop Service อาทิ ซ่อมรถ ลากรถเสีย ซ่อมระบบประปา เพื่อเพิ่มช่วยระดับให้กับจังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ที่มีความปลอดภัย ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวผ่านมือถือ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งแอพพลิเคชั่น S.O.S Thailand นี้ พัฒนาโดยคนเชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติa625716f177515020ee4600e04effc92.jpg
ea17d4dff71073919aec16a6c30d92a5.jpgd675b29685a5ce3171673132ea450cf2.jpg
นายชัยประเสริฐ ทองสนิท ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น S.O.S Thailand กล่าวว่า ขณะนี้แอพพลิเคชั่น S.O.S Thailand ได้พัฒนาจนแล้วเสร็จ และได้เริ่มนำมาติดตั้งให้กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเริ่มจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก่อน จากนั้นจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ในระยะแรกที่เป็นช่วงทดลองใช้นี้หากมีผู้ประสบปัญหาการใช้งาน ก็จะมีการช่วยกันพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ให้ทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนชาวเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จากนั้นในเดือนต่อไปก็จะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดมาใช้งานแจ้งเตือนภัยได้ และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้เต็มระบบก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง