เทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานกู้ภัย และแพทย์ฉุกเฉิน ซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว ไฟไหม้อาคารสูง และกู้ภัยทางน้ำช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2c858f4647988cef82b5e637d9d2d271.jpgเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 เมษายน 2562 บริเวณลานอเนกประสงค์ของประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดการซ้อมใหญ่แผนรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งการซ้อมแผนในวันนี้ ได้มีการจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวและไฟไหม้อาคารสูง d40429a5458b275c68a50e632f77fac0.jpgนอกจากนี้ยังได้มีการจำลองเหตุการณ์ ตึกถล่มรวมถึงผู้ประสบภัยจมน้ำ โดยการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอุบัติภัยในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยทางด้านนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า สำหรับการฝีกซ้อมแผนในครั้งนี้ จะเป็นการ สร้างความชำนาญในการทำงาน ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย มีทักษะความชำนาญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยลงไปได้ beb319802eb2d7a8adc6f088fdfcaef4.jpgโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรายต์ที่จะถึงนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก และอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวea6b41d1aa69f27a1d64bd7bc114b2af.jpgทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรายต์ที่จะถึงนี้ ทาง ทน.เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมของ ้จ้าหน้าที่กู้ภัยและ อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม. พร้อมทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัย จะมีการจัดรถดับเพลิงประจำจุดสำคัญทั่วเมือง7f67d5d63193a7e58b504c4576222097.jpg นอกจากนี้ยังได้มีการจัดวางทุ่นลอยน้ำโดยรอบคูเมืองและติดตั้งป้ายเตือนเขตน้ำลึก รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงการจัดรถตรวจการณ์อย่างน้อย 6 คัน ออกตรวจตราทั่วพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี