เชียงใหม่หมอกควันหนา พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 สูงสุด 101 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่ต้องจับตาใกล้ชิด ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ถือฤกษ์วันวาเลนไทน์ นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำทั่วเมือง รณรงค์ระดมความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มุ่งเน้น 3 มาตรการ “งดใช้รถควันดำ-คุมฝุ่นก่อสร้าง-งดเผา”47270de6a45d026cb007ef4924e97695.jpg
วันนี้(14 ก.พ.61) ที่ลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ” ประจำปี 2561เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่างจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าแล้งและช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากไฟป่าการเผาขยะในที่โล่ง ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าน้ำมันดีเซลจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่มีการปล่อยขบวนรณรงค์รถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และตรวจรถควันดำf132af0161c42abdcb97331e7c7b5d93.jpg
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในห้วงฤดูแล้งพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ มักจะต้องประสบปัญหามลพิษจากหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างมาก ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันเพราะมลพิษทางอากาศ โดยมุ่งเน้นในการดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออกในอากาศ ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ การงดใช้รถควันดำ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการงดเผา ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค และต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง03c1a723a248cf39586faa3e15dc63bb.jpg
ขณะที่สถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่นั้น รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้(14 ก.พ.61) สภาพตัวเมืองมีหมอกควันปกคลุมอย่างเห็นได้ชัด และจากตัวเมืองไม่สามารถมองยอดดอยสุเทพได้เหมือนในช่วงที่อากาศสดใส โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.วันนี้(14 ก.พ.61) ทั้งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง รวมทั้งที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ยังไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยตรวจวัดค่าได้ 101 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งสถานการณ์ถือว่าอยู่ในช่วงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด