ศูนย์ไดร์ฟทรู “เจอ แจ้ง จ่าย” ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอ เมือง เชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์ไดร์ฟทรูแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นและเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา เพื่อให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แล้วพบมีผลบวกแต่ไม่มีอาการ และประสงค์จะรักษาตัวด้วยระบบ Home Isolation ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
01570e6ea9d672bef1e3ad6f95e4b226.jpg
526b85e7ec2feb637a325935e7e4863c.jpg

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระบบการเจอ แจ้ง จ่าย ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น จะเป็นการแจกยาสำหรับผู้ป่วยที่โทรศัพท์ติดต่อประสานงานเข้ามายังจุดบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลข 0893663215 และ 0905230425 ซึ่งจะแยกจากสายด่วน 1330 และแยกจากศูนย์ประสานงาน ATK ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
91b3e9513a63df8cf40f23ce53ae53fb.jpg
ff64ccba12e12ad359e82eb214779e7d.jpg
โดยจะมีการซักประวัติและสอบสวนโรคเพิ่มเติม จากนั้นผู้ป่วยจะได้เลขรหัสรับยา และสามารถให้ญาติเข้ามารับยาฟาวิพิราเวียร์ที่เตรียมไว้จำนวน 50 เม็ด ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาตัวตามระยะเวลาที่สาธารณสุขกำหนด โดยที่ผ่านมามีผู้ติดต่อมารับยาไปแล้ว วันละ 100 คน ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบการรักษา และช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมขยายโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 4 แขวง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา และได้รับยาทันทีหลังทราบว่าตัวเองติดเชื้อ

สำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถไปเข้ารับการตรวจ ATK ได้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ในวันที่ 4 และ 7 มี.ค ยังสามารถไปรับการตรวจได้สำนักงานแขวงนครพิงค์, วันที่ 8-10 มี.ค ที่สำนักงานแขวงศรีวิชัย วันที่ 11 และวันที่ 14-15 มี.ค ที่ สุสานสันกู่เหล็ก

08389f8fdbecdb2214e515d04177ac73.jpg
ff279e3ead67ab5474a94a14cc8a3b23.jpg