เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดตัวศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยากำจัดเห็บหมัดให้กับสัตว์เลี้ยง แห่งแรกและแห่งเดียวในเทศบาลนครเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น เพื่อให้บริการศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
(ดูคลิป)
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดเป็นจุดให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยากำจัดเห็บหมัดให้กับสัตว์เลี้ยง ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 0dde8106f73b89afe1cb378b3fd6e3a9.jpgทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหมาและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่นเก่า เพื่อเปิดให้เป็นศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของเทศบาลนครเชียงใหม่ 586dc29b19f115d9bcc71ad6de5d8761.jpgโดยจะให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน รวมถึงฉีดยากำจัดเห็บหมัดให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสัตว์เลี้ยงจรจัด อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ที่ต้องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563 นี้อีกด้วย