เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในช่วงหน้าฝน
5ab7d4af4bf471c2f73adf683b71ad48.jpg
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 4 แขวง ได้แก่ แขวงเม็งราย แขวงนครงพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย ซึ่งทางได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ลงพื้นที่เข้าไปยังหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รวมไปถึงในส่วนของบ้านจัดสรร ที่ได้มีการขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน เพื่อเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการวางไข่ของยุง รวมไปถึงการฉีดพ่นยายุงในหมู่บ้านด้วย กรณีที่พบผู้ป่วยจะมีการสอบสวนโรคและนำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปรักษาต่อไป ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา ปริมาณคนที่เป็นไข้เลือดออก จะลดลงในทุกปี ซึ่งเทศบานครเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ขอความร่วมมือทางโรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดd369c379e161bd5f6bebf75ba306fc74.jpg
ทั้งนี้ ยังให้ อสม.ประจำหมู่บ้าน แนะนำให้ทุกครัวเรือนป้องกันไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ : เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ และมาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ 1.ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด 5.ปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย และ 1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังให้หมดไป รวมไปถึงการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้อีกด้วย

8464d44128ec00a632afb94c843cbbb9.jpg
Cr. สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่