8696d7f66a2d98d3cad86011c4cc2f65.png
กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการขายเนื้อหมู ที่ตลาดต้นพยอม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดจุดจำหน่ายเนื้อหมูถูก ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน8ce74175657eecf224f1bd3fb85d0ef4.png
076c04a24382185cd745d55fcc838122.png
dcf52bd959566b7ab56785a91f6ac5e3.png
นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมเพชร ลำสีเติมสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่) นำเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อหมู 4 จุด บริเวณตลาดต้นพะยอม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเขียงหมูทั่วไปภายในตลาด ร้านจำหน่ายเนื้อหมูนอกตลาด เพื่อติดตามราคาสินค้าโดยเน้นย้ำให้พ่อค่าแม่ค้า ติดป้ายระบุราคาจำหน่ายให้ชัดเจน b66a14b43bba5c97c2508e6dbb9ffdf5.png
4ed90868cd71396441724efc09a5ffbf.png
a20c28525f9864c678e02fb36c5c31b3.pngซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ในระยะแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มกราคม โดยเปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท ให้แก่ประชาชน 4 จุด และขยายโครงการระยะที่สองในวันที่ 16-31 มกราคม ซึ่งจะจัดจุดจำหน่ายเนื้อหมูกิโลกรัมละ 150 บาท รวม 10 จุด กระจายไปในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันกำแพง และอำเภอสันทราย วันละ 600 กิโลกรัม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากผลกระทบเนื้อหมูแพง
19a2f6602b798a118e65a785277b4d93.png
64fdab44c9fca818c865cb334e86b395.png
4b8697aae075b50edef5388d5599b859.png
d12d1a83cf89bcc5b97397bbf4670404.pngขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของพ่อค้าแม่ค้าร้านต่างๆ เพื่อมิให้มีการฉวยโอกาสหรือแต่งเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อค้ากำไร แต่ไม่พบการกระทำผิด ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ค้าปรับมาใช้เครื่องชั่งตวงวัดแบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้ว เพื่อความแม่นยำและถูกต้อง และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าควรสังเกตว่ามีสติกเกอร์สีฟ้า ที่ระบุว่า สำนักชั่ง ตวง วัด ตรวจสอบแล้วถูกต้อง หรือไม่ นั่นหมายถึงเครื่องชั่งดังกล่าวผ่านมาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่างเที่ยงตรง ทั้งนี้หากผู้บริโภคพบเห็นว่าร้านค้าไม่มีการติดป้ายแสดงสินค้า หรือจำหน่ายเกินราคาสามารถร้องเรียนได้ที่ 1569

https://youtu.be/BbnrfodWv3s