96b81a60fa4d459f6778951461157ca8.jpg
เชียงใหม่เปิดภาคเรียนใหม่ในวันแรกและเป็นการเปิดเรียนเต็มรูปแบบพร้อมกันทุกโรงเรียนหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น เช้านี้ฝนตกมาพร้อมกับรถติดตามหลายเส้นทางที่ตั้งโรงเรียน
248902c37e7d973722294bb0dda34e1e.jpg
646a9c0e3375030f9a94c3c70b9e6a5a.jpg
บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบของทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปีที่ผ่านมาต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ บางโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินของทางจังหวัดด้านมาตรการทางสาธารณะสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ก็จะต้องปรับเรื่องของจำนวนนักเรียน สลับวันเรียนบ้าง แต่ก็ต้องประกาศปิดไปในช่วงที่พบผู้ติดเชื้อ หรือบางโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบเลยd9664d34f27192e89a69f834a08fe0b7.jpga82ace5fe00cff5a5fe7604a060e37bc.jpg
หลังจากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นตามลำดับทำให้วันนี้ เป็นวันแรกที่กลับมาเปิดเรียนเป็นปกติ ซึ่งเด็กหลายโรงเรียนยังมีการประกาศให้ก่อนเปิดเรียนให้เด็กนักเรียนตรวจ ATK และส่งผลตรวจก่อนวันเปิดเรียน อาจเพราะทางกระทรวงออกมาประกาศว่าไม่ต้องตรวจโควิดช้าไป ทำให้มาตรการทางโรงเรียหลายแห่งปรับเปลี่ยนไม่ทัน
6b48f808d0c0a02746561a6001e489cb.jpg
4ec40e88f45a972fdb918247c3ee5903.jpg
เช้านี้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกลงมอย่างหนักในช่วงเช้ามืด และต่อเนื่องมาจนถึงเช้านี้ก็ยังมีฝนโปรยปรายลงมาทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรถยนต์ส่วนตัวก็หันมาใช้รถยนต์ออกมาส่งบุตรหลานในวันเปิดเรียนวันแรก แม้ว่าทางตำรวจจราจรจะวางกำลังไปช่วยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางสายหลักที่มีที่ตั้งของโรงเรียนก็ตาม แต่เช้านี้ฝนตกเลยทำให้รถติดมากขึ้นไปด้วย อย่างที่ถนนเจริญประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งของโรงเรียนใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ทำให้การจราจรเช้านี้หนาแน่นกว่าเส้นทางอื่นๆ ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็วางแผนรับมือในการจัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียนและเส้นทางวนรถให้กระทบกับการจราจรน้อยที่สุด
8d0ffe85996050104e1ec38321a631e8.jpg
c65f4420cde4ffc9e203bbc472d3f9e8.jpg
อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการเปิดเรียนวันแรกของเทอมนี้แต่เด็กๆกลับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้กลับมาเรียนออนไซด์กับเพื่อนๆ อีกครั้งหลังปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เจอหน้ากัน บางโรงเรียนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเจอกันเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น