%FILENAME%%FILENAME%
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวกิ่วแม่ปานวันแรกหลังจากที่ปิดให้ธรรมชาติฟื้นฟู 5 เดือนเต็ม ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รับลมหนาว ผู้โชคดีเช็คอินเที่ยวคนแรกโชคดีได้ที่พักคณะใหญ่ฟรีถึง 17 คน
%FILENAME%
ที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 42 บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน เป็นวันแรก 1 พฤศจิกายน 2566 หลังจากที่มีการปิดประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ต.ค.รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูจนกระทั่งเวลานี้มีความสมบูรณ์และสวยงามเต็มที่แล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แล้วเพราะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวถือเป็นช่วงท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ %FILENAME%
%FILENAME%
โดยในส่วนของเส้นทางเดินนั้น ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับชุมชนและมัคคุเทศก์สำรวจปรับปรุงเส้นทางไว้เป็นอย่างดีแล้วให้มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเดินศึกษาธรรมชาติ ขณะเดียวกันทางอุทยานฯ ยังได้มีการจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไว้อย่างครบถ้วน100% แล้ว เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV,ห้องน้ำ,ร้านอาหาร เป็นต้น%FILENAME%
%FILENAME%
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานถือเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและเส้นทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ที่ระดับความสูงกว่า 2,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ลัดเลาะผ่านป่าดึกดำบรรพ์ที่อุดมสมบูรณ์สู่ทุ่งหญ้ากึ่งอัลไพน์ ซึ่งเป็นระบบนิเวศในเขตภูเขาสูงที่มีลมแรงและอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทั้งนี้การเดินต้องให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชมและให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าเที่ยวชมโดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้นำเข้าเที่ยวชมเท่านั้น โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่นำทางนั้น นอกจากจะมีความความชำนาญเส้นทางและความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติตลอดเส้นทางแล้ว ยังได้รับการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินด้วย ทั้งนี้ในการเข้าเที่ยวชมจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาไว้ที่ประมาณ 200 คน เพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถของพื้นที่ในการรองรับ %FILENAME%
%FILENAME%
นอกจากกิจกรรมการเปิดอย่างเป็ฯทางการของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานแล้วยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าท่องเที่ยวกิ่วแม่ปาน โดยคนแรกที่มาลงทะเบียนคือนายชาญณรงค์ ปันนันศรี รับรางวัลพิเศษเป็นการเข้าพักบ้านพักรับรองพิเศษของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่สามารถเข้าพักเป็นหมู่คณะได้ 17 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวอีก 10 คนต่อจากนั้นจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นอะโวคาโด ซึ่งเป็นผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรในพื้นที่ดอยอินทนนนท์
โดยหลังจากที่เปิดเส้นทางท่องเที่ยวกิ่วแม่ปานแล้วนักท่องเที่ยวชุดแรกของปีก็ได้เข้าไปชมความสวนงามของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตลอดสองข้างทางก็ได้ชมความสวยงามของพรรณไม้เมืองหนาว และสภาพป่าที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง กอนที่จะไปถึงไฮไลท์คือทุ่งหน้ากึ่งอัลไพน์ที่สวยงามพบว่าดอกหญ้าหลายชนิดเริ่มออกดอกสวยงามเต็มพื้นที่ ก่อนท่จะไปถึงจุดชมวิวกิ่วแม่ปานซึ่งเช้านี้อากาศหนาวเย็นมีหมอกลงเป็นบางช่วงก่อนที่ท้องฟ้าจะเกิดได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกและวิวของสองอำเภอคืออำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทองที่อยู่ด้านล่าง