d55c8911ec1d6c250a9c438c5658dbd2.jpg
เปิดใจพนักงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่น่ายกย่องหลังเก็บกระเป๋าเงินของผู้มาใช้บริการได้มีเงินสดทั้งสกุลไทย และเงินเยนญี่ปุ่นมากกว่า 4 หมื่นบาท บัตรและเอกสารสำคัญอีกจำนวนมากส่งคืนเจ้าหน้าที่ติดตามเจ้าของพบเป็นชาวเชียงใหม่ติดต่อขอมารับอาทิตย์หน้า เผยไม่คิดเอาเป็นของตัวเองปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับมอบหมายbff338cf981c6e7e18870c35edac90ec.jpg
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายนุกูล งามวงศ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางการจราจร บริษัท MAI เพื่อเป็นการตอบแทนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ ผู้โดยสารชาวไทย ชื่อนายธีร เด่นดี ที่ทำตกหล่นบริเวณพื้นเก้าอี้นั่งหน้าร้านข้าวซอยเฮาส์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูที่ 1 ตรวจสอบพบเงินสกุลไทยจำนวน 32,200บาท เงินเยน 28,000 (ประมาณ 7,840บาทไทย )170d838a675f0d3e37b8645e67a3af8c.jpg5aaed764e21b8bc451140e100c29017a.jpg
เจ้าหน้าที่ได้ นำส่งประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อเจ้าของมารับคืนในวันต่อไป(นัดส่งคืน เจ้าของ10ก.ค.62เนื่องจากเจ้าของติดภาระกิจยังไมสามารถมรับได้) จากการปฏิบัติหน้าที่แสดงให้เห็นว่านายนุกูล เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นเลิศ(ค่านิยม:ให้ใจ) และการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับค่านิยม ทอท.ด้านภูมิใจ(Integrity)ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนผู้ประกอบการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สมควรแก่การยกย่องและชมเชย5aaed764e21b8bc451140e100c29017a.jpg
ล่าสุดนายนุกูล งามวงศ์ รปภ.เปิดเผบว่า หลังจากที่ได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้างาน และเพื่อนๆ ร่วมอาชีพตนเองก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมาก และล่าสุดมีการเผยแพร่เรื่องราวดีงกล่าวลงโลกออนไลน์จนเริ่มกลายเป็นข่าวก็รู้สึกตกใจ และดีใจปนกัน ที่ตนเองได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง ครอบครัว และหน่วยงานในสังกัด เล่าถึงตอนที่พบกระเป๋าเงินเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมาตนเองได้เดินตรวจตราสิ่งผิดปกติ หลังผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานเริ่มเบาบางลงจนมาพบกระเป๋าเงินวางอยู่บนเก้าอี้สำหรับนั่งพักรอเครื่อง จึงได้รีบแจ้งทางหัวหน้างาน และประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทางท่าอากาศยานเพื่อเก็บรักษาไว้ และติดตามหาเจ้าของเพื่อมารับเชื่อว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากทรัพย์สินที่สูญหายซึ่งมีมูลค่ามาก 7a3fea8d2724c62dd5397124170c7ac9.jpgจนกระทั่งสามารถประสานหาตัวเจ้าของได้ก็ดีใจ ส่วนตัวแล้วยึดถือความซ่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ไม่คิดที่จะเก็บไว้เป็นของตนเอง แม้ช่วงเวลาที่เก็บได้จะไม่มีคนเห็นก็ตาม ซึ่งการได้รับคำชื่นชมในความซื่อสัตย์ของตนเองก็ถือว่าทำให้เกิดความภาคภูมิใจกับตนเอง และครอบครัวเป็นอย่างมากแล้ว9fb810f55e556319ba6827824560d795.jpg7b2cc1f698a7372f6625525b49e4d048.jpg